Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogensen: Radio- og tv-nævnets møde 22. oktober varede tre timer

SVAR:

RADIOUDBUD: Kulturministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Radio- og tv-nævnets møde 22. oktober varede tre timer, og at der var 12 punkter på dagsordenen. Størstedelen af tiden blev brugt på at behandle udbuddet af en ny digital radiokanal.

Wermelin: Der er blevet afholdt fire jagter i Bordrup Plantage i 2019

SVAR:

JAGT: Miljøministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at Naturstyrelsen i alt har gennemført fire jagter i Bordrup Plantage. De to af jagterne blev foretaget for at vurdere, om plantagen fremadrettet kan indgå i forvaltningen af områdets kronvildtsbestand som følge af den øgede militære aktivitet på området. 

Jensen: Domstolene kan pålægge offentlige myndigheder at udbetale erstatning til virksomheder i særlige tilfælde

SVAR:

ERSTATNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at offentlige myndigheder som udgangspunkt ikke har hjemmel i lovgivningen til at udbetale erstatning, hvis myndigheden har begået en fejl. Dog kan domstolene pålægge myndigheden at udbetale erstatning, hvis der ligger en særlig grovhed i den pågældende myndigheds handling, og såfremt der er en direkte årsagssammenhæng mellem myndighedens overtrædelse og den berørte virksomheds tab. 

Jensen: Nej, vi har ikke planer om at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland

SVAR:

UDFLYTNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at regeringen har igangsat arbejdet med at genoprette Fiskeristyrelsen efter kritik af forvaltningen på fiskeriområdet. Derfor er der ikke aktuelle planer om en udflytning af Fiskeristyrelsen.

Bramsen: Jeg har ikke kendt til kronprinsens og højststående officerers private sammenkomster

SVAR:

KRONPRINS: Forsvarsministeren svarer Anne Valentina Berthelsen (SF), at forsvarschefen har oplyst, at kronprinsen har mødtes med højtstående officerer fra den øverste ledelse i Forsvaret, og at der er tale om private sammenkomster, hvor der ikke er blevet drøftet følsomme og fortrolige oplysninger. Ministeren har ikke været bekendt med disse sammenkomster.