Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Vi er i gang med at implementere en strategi for CCUS og PtX

SVAR:

FORHANDLINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at regeringen er i gang med den omfattende opgave det er at implementere en strategi for CCUS og PtX.
Arbejdet med en strategi er i fuld gang og vil fortsætte i løbet af 2021, men der er endnu ikke lagt en endelig detaljeret tidsplan. 

Hækkerup: Datatilsynet har et stort fokus på, at databeskyttelsesreglerne overholdes og forventer flere sager på området i 2021

SVAR:

DATABESKYTTELSE: Justitsministeren svarer Lisbeth Bech-Nielsen (SF), at Datatilsynet har valgt at sætte fokus på, om reglerne på databeskyttelsesområdet overholdes. Tilsynet forventer at offentliggøre flere afgørelser om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende i det kommende år, ligesom tilsynet i 2021 forventer at iværksætte flere sager af egen drift vedrørende emnet.

Hækkerup: Det er naturligt, at kommunikationsmedarbejdere tager kontakt til medierne for at gøre opmærksom på forhold, som efter ministeriets opfattelse ikke er faktuelt korrekte

SVAR:

MINK: Justitsministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at han har været vidende om, at embedsfolk har kontaktet medierne for at gøre opmærksom på forhold, som efter ministeriets opfattelse ikke er faktuelt korrekte. En sådan kontakt mellem embedsmænd og journalister ligger helt inden for rammerne af embedsværkets virksomhed.

Heunicke: Senest i januar 2021 vil alle de slettede mails være genskabt

SVAR:

DATA: Sundheds- og ældreministeren svarer Jane Heitmann (V), at Sundhedsdatastyrelsen per 23. november 2020 har genskabt i alt 1.700.032 slettede mails. Sundhedsdatastyrelsen arbejder fortsat på at genskabe de resterende slettede mails, og den resterende del af genskabelsen vil ske senest januar 2021.