Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Troels Lund: Det går den gale vej med arbejdsmiljømålene

SVAR:

Beskæftigelsesministeren anerkender i et svar til Carl Valentin (SF), at der er en sammenhæng mellem Arbejdstilsynets bevillinger og aktivitetsniveau. Ministeren mener også, at det går den gale vej med opfyldelsen af arbejdsmiljømålene, hvorfor et ekspertudvalg vil komme med anbefalinger til en forbedret indsats i 2018.

Lilleholt: Udflytninger giver mening

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren har lært, at der kan være driftsmæssige udfordringer i etableringsfasen efter en udflytning af arbejdspladser. I sit svar til Christian Juhl (EL) kalder han det muligt og meningsfuldt at udflytte statslige arbejdspladser.

Løhde afventer undersøgelse af offentlige konsulentopgaver

SVAR:

Ministeren for offentlig innovation forventer inden udgangen af året at få en undersøgelse af, hvilke offentlige erhvervsaktiviteter det vurderes hensigtsmæssigt at begrænse eller fjerne. Før da kan hun ikke svare Finn Sørensen (EL) på, hvilke ydelser der er konkurrenceforvridende.