Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Jeg kan blankt afvise, at min politiske indsats på nogen måde er påvirket af erhvervsmæssige særinteresser

SVAR:

GAVER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at han blankt afviser, at hans politiske indsats er påvirket af erhvervsmæssige særinteresser. Derudover henviser ministeren til den ordning, der indebærer, at ministrene én gang om måneden offentliggør oplysninger om deres udgifter og aktiviteter, herunder oplysninger om modtagne gaver.

Hækkerup: Erfaringen med covid-19 viser, at der er behov for en tværgående koordination af myndighedernes indsatser

SVAR:

CORONA: Justitsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at den nye styrelse vil være en videreudvikling af det eksisterende arbejde med covid-19, og at der er behov for en mere konsistent og tværgående koordination af myndighedernes indsatser. En del af formålet med den nye styrelse er at aflaste sundhedsmyndighederne for noget af det, der ikke er sundhedsfaglige kerneopgaver. 

Hækkerup: Rigspolitichefen har givet udtryk for, at vi kan forvente flere fejl og mangler på it-området

SVAR:

SKANDALER: Justitsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at der har været en række sager  vedrørende fejl og mangler på it-området, herunder i politiets håndtering af data. Rigspolitichefen har givet udtryk for, at det ikke er sikkert, at vi har set den sidste sag på området. Undersøgelsesarbejdet af politiets datahåndtering gik i gang i efteråret 2019 i kølvandet på teledata-sagen.