Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen: Miljøstyrelsen har fået 150 millioner til udflytning

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser til Bjarne Laustsen (S), at omkostningerne ved udflytningen af Miljøstyrelsen er forbundet med usikkerhed, men forventes at spænde mellem 184 og 204 millioner kroner. Indtil videre har styrelsen fået 155 millioner af Finansministeriet til at dække udgifter forbundet med udflytning.

Ammitzbøll-Bille: Min tilgang til åbenhed og offentlighed skal afspejles i tilrettelæggelsen af ministeriets arbejde

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren svarer Rosa Lund (EL), at han er fortaler for åbenhed i den offentlige forvaltning. Ministeren har meldt ud til ministeriet, at hans tilgang til åbenhed og offentlighed skal afspejles i tilrettelæggelsen af ministeriets arbejde og ved behandlingen af aktindsigtsanmodninger. Han vil på ny understrege denne tilgang om åbenhed over for departementet.

Lauritzen: Dialog med tobaksbranchen er et led i den demokratiske proces

SVAR:

Skatteministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at et er et vigtigt instrument i den demokratiske proces at inddrage og gå i dialog med de berørte interessenter, f.eks. tobaksbranchen. Inddragelsen af tobaksbranchen skal naturligvis ske inden for rammerne af WHO’s rammekonventions artikel 5(3) om tobakskontrol.