Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Krag: Ingen sager er blevet annulleret ved omlægningen til Familieretshuset

SVAR:

OVERFLYTNING: Social- og indenrigsministeren svarer Mette Thiesen (NB), at Statsforvaltningens sager ved overgangen til Familieretshuset er blevet omvisiteret, og i forbindelse med det nye familieretlige system er alle sager blevet genvisiteret. Ingen sager er blevet annulleret.

Heunicke: Det har været relativt nemt at trække kvalificeret arbejdskraft til Aarhus

SVAR:

UDFLYTNING: Sundheds- og Ældreministeren svarer sit udvalg, at det tager tid og er omkostningstungt at bygge en ny styrelse op fra bunden af. Det afgørende har været en effektiv rekruttering og en effektiv oplæring, og det har været styrelsens oplevelse, at det har været relativt nemt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til styrelsen i Aarhus.

Hummelgaard: I april samlede vi opgaver om tilsyn i Governance- og Tilsynsenheden

SVAR:

KONTROL: Beskæftigelsesministeren svarer Torsten Gejl (ALT), at ministeriet i april 2019 samlede opgaverne om tilsyn i den dertil oprettede enhed Governance- og Tilsynsenheden. Enheden varetager tilsynet med blandt andre ATP og Udbetaling Danmark og er i tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.