Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Jeg har en løbende dialog med Klimarådet

SVAR:

KLIMARÅDET: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser til Jens Joel (S), at han har en løbende dialog med Klimarådet og dennes formand. Han oplyser også, at der ikke findes referater fra møderne med Klimarådet.