Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Thyra Franks ressortområde koster 1,6 milliarder

SVAR:

Ældreministeren oplyser, at hendes ressortområde koster 1,6 milliarder kroner inklusiv hendes eget og sin særlige rådgivers vederlag og pension. Ministerens løn udgør 1,2 millioner kroner om året, mens den særlige rådgiver modtager 824.049 kroner om året.

Ammitzbøll-Bille redegør for rejseregler

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren redegør over for Kirsten Normann Andersen (SF) for gældende rejseregler for politikere og ansatte i staten, kommunerne, regionerne.

Esben Lunde: Sådan påvirker udflytning muligheden for aktindsigt

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser i et svar til Trine Torp (SF), at offentlighedens adgang til aktindsigt i miljøoplysninger i henhold til miljøoplysningsloven også gælder efter udflytning. Ministeriet kan dog give afslag på aktindsigt af hensyn til den interne beslutningsproces.

Pape: Justitsministeriet administrerer udlændinges køb af dansk ejendom

SVAR:

Justitsministeren svarer Lennart Damsbo-Andersen (S), at det er hans ministerium, der håndterer erhvervelsesloven, som sætter regler for køb af bolig i Danmark. Hvis køberen ikke har bopæl i Danmark eller afgiver tro og love-erklæring om, at vedkommende tidligere har haft bopæl i landet i et tidsrum af i alt 5 år, skal vedkommende forevise tilladelse fra Justitsministeriet.

Støjberg redegør for forløbet omkring Paposhvili-dommen

SVAR:

Udlændinge- og integrationsministeren redegør i et svar til Johanne Schmidt-Nielsen (EL) for forløbet omkring en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder vedrørende Paposhvili-dommen. Ministeren forklarer dog ikke, hvorfor ministeriet ikke direkte har svaret instituttet på deres henvendelse.