Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Kofod: Folketinget er løbende blevet orienteret om regeringen og Naalakkersuisuts arbejde for et øget amerikansk økonomisk engagement i Grønland

SVAR:

GRØNLAND: Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at Folketinget løbende er blevet orienteret om regeringen og Naalakkersuisuts arbejde for et øget amerikansk økonomisk engagement i Grønland, og at han påpegede samarbejdet under en forespørgselsdebat 17. december 2019. Ministeren har desuden på Grønlandsudvalgets foranledning gennemført en teknisk briefing for udvalget om projektpakken 15. maj 2020.

Heunicke: Ikke alle informeringsindsatser på sociale medier har været en succes

SVAR:

CORONA: Sundheds- og ældreministeren svarer Liselott Blixt (DF), at Sundhedsstyrelsen har været til stede på en lang række medier og platforme for at informere om covid-19, og i den forbindelse er forskellige formater blevet afprøvet med et blandet resultat til følge. Fordi det er en exceptionel situation, vil der være behov for at ændre i formaterne undervejs.

Frederiksen: Statsministeriet har ikke fundet grundlag for at indgive en politianmeldelse om læk fra et møde i regeringens sikkerhedsudvalg

SVAR:

CORONA: Statsministeren svarer Sophie Løhde (V), at videregivelse af læk fra interne møder kan være strafbart. Statsministeriet har imidlertid ikke fundet grundlag for at indgive en politianmeldelse om læk fra et møde i regeringens sikkerhedsudvalg. På mødet blev der ikke drøftet oplysninger af efterretningsmæssig karakter, og derfor var de sikkerhedsmæssige rammer ikke lige så restriktive som normalt. 

Mogensen: Sønderborg Slot og Koldinghus er beskyttede fortidsminder, og afvikling af arrangementer på slottene kræver derfor særlig tilladelse

SVAR:

UDLEJE: Kulturministeren svarer Eva Kjer Hansen (V), at udlejning af lokaler i Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme følger bestemmelserne i lejeloven og erhvervslejeloven, og at Sønderborg Slot og Koldinghus Slot stilles vederlagsfrit til rådighed til lokal aktør, mod at aktørerne holder slottene åbne for offentligheden. Da slottene er beskyttede fortidsminder, kræver afvikling af arrangementer dispensation fra museumslovens paragraf 29 e.

Heunicke: Rigspolitiet har ikke aktuelle overvejelser om at indsamle oplysninger fra teleselskaberne til brug for understøttelsen af en corona-app

SVAR:

DATA: Justitsministeren svarer Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), at Rigspolitiet ikke indgår i de igangværende overvejelser under Statens Serum Institut om en ordning for teleselskabernes udlevering af oplysninger og har derfor ikke aktuelle overvejelser om at indsamle eller behandle oplysninger fra teleselskaberne til brug for understøttelsen af den kommende corona-app.