Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Lokale- og Anlægsfonden flytter marts 2020

SVAR:

UDFLYTNING: Kulturministeren svarer Stén Knuth (V), at de institutioner, der som følge af Bedre Balance I og II, skulle flytte, er flyttet eller påbegyndt flytningen med undtagelse af Lokale- og Anlægsfonden, som forventer at påbegynde flytningen i marts 2020.

Jørgensen: Navneskiftet kostede cirka 150.000 kroner

SVAR:

NAVNEÆNDRING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Thomas Danielsen (V), at ministeriets navneændring i alt havde udgifter for 141.546,20 kroner. Da ministeriet i forvejen er flyttet til en ny bygning, har der ikke været udgifter til nye skilte.

Bødskov: Der skal bedre styr på skattevæsenets it

SVAR:

STATENS IT: Skatteministeren svarer Dennis Flydtkjær (DF), at der over de næste mange år skal investeres i en udskiftning af Skatteforvaltningens legacy-it-systemer, og der er derfor behov for at styrke kontrollen på it-området. Derudover er Skatteforvaltningens systemer store og komplekse, og der er behov for at opbygge et it-tilsyn med stor indsigt i Skatteforvaltningens it-område.