Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ammitzbøll-Bille: Min tilgang til åbenhed og offentlighed skal afspejles i tilrettelæggelsen af ministeriets arbejde

SVAR:

Økonomi- og indenrigsministeren svarer Rosa Lund (EL), at han er fortaler for åbenhed i den offentlige forvaltning. Ministeren har meldt ud til ministeriet, at hans tilgang til åbenhed og offentlighed skal afspejles i tilrettelæggelsen af ministeriets arbejde og ved behandlingen af aktindsigtsanmodninger. Han vil på ny understrege denne tilgang om åbenhed over for departementet.

Lauritzen: Dialog med tobaksbranchen er et led i den demokratiske proces

SVAR:

Skatteministeren svarer Flemming Møller Mortensen (S), at et er et vigtigt instrument i den demokratiske proces at inddrage og gå i dialog med de berørte interessenter, f.eks. tobaksbranchen. Inddragelsen af tobaksbranchen skal naturligvis ske inden for rammerne af WHO’s rammekonventions artikel 5(3) om tobakskontrol.

Esben Lunde: Sådan påvirker udflytning muligheden for aktindsigt

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser i et svar til Trine Torp (SF), at offentlighedens adgang til aktindsigt i miljøoplysninger i henhold til miljøoplysningsloven også gælder efter udflytning. Ministeriet kan dog give afslag på aktindsigt af hensyn til den interne beslutningsproces.

Troels Lund: Det går den gale vej med arbejdsmiljømålene

SVAR:

Beskæftigelsesministeren anerkender i et svar til Carl Valentin (SF), at der er en sammenhæng mellem Arbejdstilsynets bevillinger og aktivitetsniveau. Ministeren mener også, at det går den gale vej med opfyldelsen af arbejdsmiljømålene, hvorfor et ekspertudvalg vil komme med anbefalinger til en forbedret indsats i 2018.