Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Jeg har en løbende dialog med Klimarådet

SVAR:

KLIMARÅDET: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser til Jens Joel (S), at han har en løbende dialog med Klimarådet og dennes formand. Han oplyser også, at der ikke findes referater fra møderne med Klimarådet.

Udflytning af Landbrugsstyrelsen koster 186 millioner kroner

SVAR:

OMKOSTNING: Udflytning af Landbrugsstyrelsen kommer til at koste 185,7 millioner i perioden 2016-2019, mens der derefter vil være varige merudgifter på cirka 33 millioner kroner årligt, oplyser miljø- og fødevareministeren i et folketingssvar.