DTU


Hvilken rolle skal universiteterne spille i den grønne omstilling?

Hvilken rolle skal universiteterne spille i den grønne omstilling?

SOMMERMØDE: Eksperter peger på, at forskningen – og i særdeleshed den tekniske forskning - spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal nå sine ambitiøse klimamål. Spørgsmålet er, hvordan vi realiserer forskningens potentiale, og om der er politisk vilje til at yde en særlig indsats og investere i den forskning, der kan sikre den grønne omstilling?