Aalborg Universitet


Forskere: Energispareindsatsen skal øges – ikke mindskes

Forskere: Energispareindsatsen skal øges – ikke mindskes

REPLIK: Dansk Energi ønsker at flytte energispareordningen fra forbrugerbetaling til finansloven. Men det vil medføre en svækket energispareindsats i Danmark, skriver Henrik Lund, Brian Vad Mathiesen og Jakob Zinck Thellufsen fra Aalborg Universitet. 

Kritik: Lilleholt overlader energipolitikken til markedet

Kritik: Lilleholt overlader energipolitikken til markedet

DEBAT: Hvis regeringen udliciterer de energipolitiske valg, har befolkningen ikke nogen at holde ansvarlig. Det er en glidebane hen imod et markedsteknokrati, skriver Theresa Scavenius, lektor ved Aalborg Universitet.