Aarhus Universitet


Aarhus Universitet skruer op for klimaforskningen

Aarhus Universitet skruer op for klimaforskningen

FORSKNING: Aarhus Universitet har netop slået dørerne op til et nyt center for klimaforskning. Det kaldes iClimate og skal bidrage med nyeste klimaforskning, konkrete løsninger for erhvervsliv og myndighedsbetjening.

Kræver adgang til Altinget | Energi og Klima
AU-forsker: Dokumentationen af indsatsen for et renere miljø halter

AU-forsker: Dokumentationen af indsatsen for et renere miljø halter

DEBAT: Danmark har tiltrådt en række internationale aftaler, som forudsætter, at indsatsen for et renere miljø dokumenteres. På klimaområdet halter indsatsen for at levere dokumentationen desværre langt efter ambitionerne, skriver Søren O. Petersen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.