Liberal Alliance


Samuelsen: Markedet har brug for hjælp til at løse klimakrisen

Samuelsen: Markedet har brug for hjælp til at løse klimakrisen

INTERVIEW: En seksdobling af penge til klimaforskning. Det er hovedpunktet i Liberal Alliances nye klimaplan. Det er den realistiske vej at gå, mener LA-formanden, der samtidig kalder økonomernes drøm om en global CO2-afgift for et fatamorgana.

Kræver adgang til Altinget | Energi og Klima"