Skatter og afgifter


Peter Loft: Grøn skattereform ligner en snusfornuftig hyldevare

Peter Loft: Grøn skattereform ligner en snusfornuftig hyldevare

KOMMENTAR: Regeringens udspil til en grøn skattereform yder næppe et tilstrækkeligt bidrag til den grønne omstilling. Til gengæld er det klogt at vente med ny CO2-afgift, skriver Peter Loft.

Kræver adgang til Altinget | Energi og Klima"