Landbrug


Embedsmænd advarer: Ny viden kan gøre det sværere at nå klimamål

Embedsmænd advarer: Ny viden kan gøre det sværere at nå klimamål

KLIMA: I et internt notat advarer embedsmænd direkte regeringen om, at det kan blive vanskeligere at nå EU’s klimamål, fordi danske beregninger af klimabelastende landbrugsjord ikke længere er retvisende. Folketinget skal sandsynligvis til at finde ekstra reduktioner, vurderer forsker.

Kræver adgang til Altinget | Energi og Klima"
IDA: 70 procents reduktion kræver en samfundskontrakt

IDA: 70 procents reduktion kræver en samfundskontrakt

DEBAT: Hvis regeringens ambitiøse mål om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 skal nås, kræver det en samfundskontrakt mellem virksomheder, borgere og det offentlige, mener Ingeniørforeningen.