Gas


IDA: 70 procents reduktion kræver en samfundskontrakt

IDA: 70 procents reduktion kræver en samfundskontrakt

DEBAT: Hvis regeringens ambitiøse mål om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 skal nås, kræver det en samfundskontrakt mellem virksomheder, borgere og det offentlige, mener Ingeniørforeningen.

Biogasbranchen: Lad markedet trække os mod 70-procentsmålet

Biogasbranchen: Lad markedet trække os mod 70-procentsmålet

DEBAT: Stil krav til energihandelsselskaberne om at reducere CO2-indholdet i deres leverancer. Det vil tvinge selskaberne til at indkøbe energi med lavt CO2-indhold og dermed levere det nødvendige markedstræk for at nå 70-procentsmålet, skriver biogasbranchedirektør Frank Rosager.