Olie


Navneskift: Energi- og Olieforum vil afspejle fremtiden

Navneskift: Energi- og Olieforum vil afspejle fremtiden

NYT NAVN: "Drivkraft Danmark" forventes at blive Energi- og Olieforums nye navn efter generalforsamlingen 8. maj, hvor det skal til afstemning. Brancheforeningen ønsker nemlig også at rumme fremtidens energimix.

Kræver adgang til Altinget | Energi og Klima"