Elektricitet


Schneider Electric: Grøn omstilling er ikke kun afhængig af politikere

Schneider Electric: Grøn omstilling er ikke kun afhængig af politikere

DEBAT: Vist er det vigtigt med politik, der tager hånd om klimaforandringerne. Men landets virksomheder skal også indse, at de med digitalisering selv kan tage afgørende skridt i retning mod grøn omstilling. For mulighederne er allerede mange, mener energioptimeringsvirksomheden Schneider Electric Danmark.

KTC: Alle samfundets sektorer skal sammen udvikle et nyt energisystem

KTC: Alle samfundets sektorer skal sammen udvikle et nyt energisystem

DEBAT: Danmark har brug for et integreret energisystem, hvis vi skal nå en CO2-reduktion på 70 procent inden 2030. Vurder effekterne i alle sektorer og på klodens økologiske bæreevne, mener faggruppe i KTC, der består af chefer i den kommunaltekniske sektor.

Dansk Byggeri: Husk energieffektivisering i klimaloven

Dansk Byggeri: Husk energieffektivisering i klimaloven

DEBAT: En klimalov skal indeholde et mål for energieffektivisering. Samtidig skal man anerkende, at energibesparelser har en samfundsøkonomisk værdi, også når den energi, der spares på, er grøn, mener Dansk Byggeri.