Energiforlig


Danmarks første energiminister: Klimamål ligner kejserens nye klæder

Danmarks første energiminister: Klimamål ligner kejserens nye klæder

KRONIK: Det afgørende spørgsmål efter indgåelsen af den nye klimaaftale er, om det betyder et skifte væk fra dyrkningen af runde årstal til gennemførelsen af mere håndfaste beslutninger. Den nye aftale giver ikke noget klart svar på dette, skriver tidligere S-minister Poul Nielson.