Forsyning


Gasnet-ejer: Gas spiller også en rolle i fremtidens energisystem

Gasnet-ejer: Gas spiller også en rolle i fremtidens energisystem

DEBAT: Gas vil spille en anden rolle i fremtidens energisystem, end det gør i dag. For eksempel kan gas spille en vigtig rolle i de energiintensive processer og som brændsel i sektorer, der ikke direkte kan elektrificeres, skriver Ole Kalør.