Atomkraft


DTU: Forskning og udvikling i nye teknologier tager tid

DTU: Forskning og udvikling i nye teknologier tager tid

DEBAT: Peter Hauge Madsen har et godt råd til politikerne, når indsatser og forskningsmidler skal prioriteres på klimaområdet: Sats på to heste! Skab grobund for udvikling af både eksisterende teknologier såvel som af radikalt nye innovative løsninger.