Danmarks Innovationsfond


Fond nedsætter nyt klimapanel til at styre milliardinvesteringer

Fond nedsætter nyt klimapanel til at styre milliardinvesteringer

PANEL: Innovationsfondens nye klimapanel består af repræsentanter fra flere store danske virksomheder, fonde og organisationer. De skal være med til at sikre, at fondens investeringer bidrager til at løse klimaproblemerne.

Kræver adgang til Altinget | Energi og Klima"
Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

DEBAT: Der er behov for, at unge forskere får job i det private erhvervsliv til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor skal universiteter og erhvervsliv blive bedre til at benytte de muligheder, der allerede findes for samarbejde, mener Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden.