Energibesparelser


Concito om energisparemål: Ambitionerne er alt for lave

Concito om energisparemål: Ambitionerne er alt for lave

DEBAT: Regeringen italesætter energibesparelser som et vigtigt element i fremtidens energipolitik, men energiudspillet skærer reelt i midlerne. En målsætning om bare at leve op til EU-forpligtelserne er slet ikke nok, skriver Christian Ibsen.