Artikel


Et år efter klimavalget: Har det været et fjumreår, eller har vi set et nybrud?

Et år efter klimavalget: Har det været et fjumreår, eller har vi set et nybrud?

ÅRET DER GIK: På klimaområdet er årets største aftryk en ny klimalov, der samtidig har været med til at gøre store dele af S-regeringens første år famlende og afventende. Alligevel er der sket flere markante brud med status quo, der kan sætte langvarige spor i dansk klima- og energipolitik.

Kræver adgang til Altinget | Energi og Klima"