Debat


Noah: Den nye klimalov gør ikke Danmark til et foregangsland

Noah: Den nye klimalov gør ikke Danmark til et foregangsland

KRONIK: Noah er ikke imponeret over udkastet til den ny klimalov, der snart skal vedtages i Folketinget. Den første og største mangel ved forslaget er, at det ikke indeholder et drivhusgasbudget for Danmark, som er et helt nødvendigt redskab, hvis man vil styre klimapolitikken, skriver Palle Bendsen.

Energifond: Giv kommunerne grønt lys til at opføre solceller

Energifond: Giv kommunerne grønt lys til at opføre solceller

DEBAT: Vil kommuner etablere solceller på egne bygninger, skal de følge flere særregler, som hverken gælder stat, region eller nogen andre. Særreglerne er et benspænd for at nå reduktionsmålet på 70 procent inden 2030, skriver Jesper Steen og Sophie Graabirk.

Skorstensfejere: Hetz mod brændeovne fjerner fokus fra bilerne

Skorstensfejere: Hetz mod brændeovne fjerner fokus fra bilerne

DEBAT: Mange ønsker restriktioner for brændeovne i de større byer. Man fristes dog til at tro, at brændeovnen gøres til syndebuk, fordi man vil have større problemer med at lave indgreb mod vejtrafikken, der er den reelle forurener, skriver Keld Lützhøft Jensen.