Nyt debatpanel på Altinget: energi og klima

Et nyt hold af debattører vil fylde debatspalterne på Altinget: energi og klima henover efteråret. Med i panelet er blandt andre Ida Auken (RV), fhv. Vattenfall-chef Ole Bigum og energiforsker Hans Jørgen Koch. 

Et nyt debatpanel vil hver tirsdag skiftes til at sætte dagsordenen her på Altinget: energi og klimas debatsider.

Panelet består af seks deltagere, der i de kommende måneder kommer med deres aktuelle perspektiv på, hvad der rører sig inden for dansk og europæisk klima- og energipolitik.

Panelet er bredt sammensat, så både politikere, erhvervsledere og forskere kommer til orde. 

Login