Alternativet: Vi er verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd – det kræver radikale ændringer

DEBAT: Gabet mellem videnskaben og regeringens klimaplan er afgrundsdyb. 2030-målet kræver, at danskernes klimabelastning reduceres med mellem 80 og 90 procent – og en grundlæggende ny fortælling om det gode liv, skriver Alternativets Rasmus Nordqvist.

Af Rasmus Nordqvist (ALT)
Klimaordfører 

Regeringen skal omkring nytår melde til EU, hvordan vi vil nå vores klimamål for den ikke-kvotebelagte sektor: transport, landbrug og bygninger. Vi skal som bekendt reducere vores CO2-udslip i de sektorer med 39 procent inden 2030.

Regeringen fremlagde tirsdag en plan med 38 konkrete initiativer, der ifølge den skal styrke den grønne omstilling af Danmark frem mod 2030.

Lad mig starte med roserne. Stort set alle de 38 initiativer er gode i den forstand, at de ikke gør noget dårligt. En del af dem er rigtig fine, særligt dem på transportområdet, og mange kan man arbejde videre med, og de kan ende helt fornuftigt, hvis ambitionsniveauet øges markant. Det vil vi arbejde for i forhandlingerne. 

Men en klimaplan er det ikke. Det er for mestendels småting, som vi selvfølgelig skal gøre. Gabet mellem den konkrete klimahandling, vi har brug for, og ambitionsniveauet i regeringens udspil er desværre enormt.

Negligering af videnskaben
Man fristes til at sige uoverstigeligt. Ikke nok med, at regeringen forspilder en historisk chance for at få gang i en gennemgribende grøn omstilling af de sektorer, vi er længst bagud med. Men regeringens bud på en klimaplan er en direkte negligering af klimavidenskaben.

I mandags udkom det, der allerede er blevet bibelen for grønne hoveder som mig selv: FN's klimapanels særrapport om muligheden for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Den måske vigtigste videnskab i vor tid. Konklusionen fra verdens ypperste klimaforskere er entydig:

Den positive besked i rapporten er, at det fortsat er muligt at nå målet om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader, men det vil kræve et hidtil uset ambitionsniveau fra klodens beslutningstagere.

Klimakrisens tidsalder
Menneskelige aktiviteter har siden industrialiseringen allerede forårsaget global opvarmning på omkring 1 grad. Det er sandsynligt, at den globale opvarmning når 1,5 grader mellem 2030 og 2052, hvis vi fortsætter det nuværende udledningsniveau, hvilket vil få alvorlige konsekvenser overalt på planeten. 

Vi lever med andre ord i klimakrisens tidsalder. Det vil kræve hurtige og vidtrækkende omstillinger inden for samtlige sektorer, hvis vi skal stoppe klimakrisen, og der er brug for radikal handling nu. Som i lige nu. Hvis vi venter for længe, kan vi ikke nå at rette op på skaderne.

En klimaplan frem mod 2030 skal skabe rammerne for, at vi i Danmark løfter dette ansvar – som beslutningstagere og borgere.

Derfor fremlægger Alternativet i dag vores bud på en klimaplan for 2030. Udover en massiv omstilling af særligt landbrug og transport foreslår vi, at Folketinget beslutter, at der skal laves en national handlingsplan for at nedbringe klimabelastning til 2-3 ton drivhusgasser per dansker.

Og hvorfor så det?

Fordi alle verdens borgere skal ned på 2-3 ton årlig klimabelastning i 2030, hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Det kræver, at nogle går forrest og vedtager et mål og laver en handlingsplan.

Verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd
Den nyeste forskning, som for første gang oversætter Parisaftalen til, hvor meget alle verdens borgere skal reducere deres klimabelastning, viser, at vi skal ned på 2-3 ton i 2030, hvis vi skal undgå klimakrisen.  

Drivhusgasudledningen per dansker er i dag i gennemsnit 17 ton. Vores livsstil som danskere er i dag baseret på et ikke-bæredygtigt ressourceforbrug. Vi er verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd. Det skyldes vores meget klimabelastende livsstil, hvor vores indkøb af alt fra flyrejser, biler, boliger, elektroniske apparater og tøj bidrager til et enormt ressourceforbrug.

Af disse er vi politikere direkte ansvarlige for omtrent 7,5 ton (udledningen fra det offentlige og hele energisystemet). Lige under halvdelen kan du altså kræve, at dem, du stemmer på, nedbringer for dig.

Men også de resterende ton kan politikerne påvirke direkte via afgifter og tilskud, forbud og andre incitamentsstrukturer.

Alternativet arbejder for, at samtlige sektorer i samfundet omstilles til minimal klimabelastning hurtigst muligt.

Men hvis vi skal nå helt i mål, skal vi hjælpes ad. Hvis vi skal leve op til Parisaftalen, skal vi også minimere den klimabelastning, vi hver især har fra det, vi spiser, hvordan vi transporterer os og vores forbrug.

Det gode liv er et andet liv
Hvis en klimaplan skal være en reel klimaplan, der respekterer og følger videnskaben og behovet for at sætte massivt ind nu – mens vi kan – skal vi diskutere og praktisere politik på en ny måde. I en klimaplan for 2030 ønsker vi derfor et mål om, at hver dansker udleder maksimalt 2-3 ton drivhusgasser i 2030.

Det kræver en grundlæggende strukturel grøn omstilling. Men det kræver også, at vi ændrer vores forestilling om det gode liv, så det ikke er så hårdt bundet op på et ressourceforbrug, der smadrer vores klode.

Vi skal – i hvert fald så længe vores produktion forurener, som den gør i dag – have radikale ændringer i måden, vi forbruger på. Det bliver vi nødt til i en årrække.

Når flyene flyver på el og elektronik, og tøj er produceret uden det ekstreme ressourceforbrug, vi kender i dag, ja, så er der intet til hinder for, at man skruer op for forbruget. Men hvis de kommende generationer også skal have mulighed for at se verden og forbruge som os, skal der her og nu findes måder at trives og være rige og glade, der ikke belaster klimaet så voldsomt. 

Det skal altid være billigst og nemmest at leve og handle bæredygtigt. Forbrugs- og produktionsmønstre skal være langt mere ressourcebevidste, end de er i dag. Det kræver grundlæggende ændringer af produktionsmetoder, økonomiske virkemidler, ejerskabs- og delemodeller, men også – og ikke mindst – en holdningsændring til forbrug. Blandt alle – også dig.

Vi skal hjælpes ad, hvis vi skal stoppe klimakrisen.

Forrige artikel ARC vil rydde op i energihierarkiet: Affald før biomasse ARC vil rydde op i energihierarkiet: Affald før biomasse Næste artikel Dansk Byggeri efterlyser: Hvor er bygningerne i klimaudspillet? Dansk Byggeri efterlyser: Hvor er bygningerne i klimaudspillet?
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Brug for reelt skifte i klimapolitiken

  Så længe størstedelen af folketinget står bag den 8 udbudsrunde af nye olie og gas licenser i Nordsøen og aktivt støtter op om en politik hvis hovedmål er at udvinde så meget fossil energi som muligt, så viser det at der i den grad er brug for et paradigme skifte i klimapolitikken. Vi satser stadig massivt på forskning i udvinding og skattelempelser for olieselskaberne. Hvad mon Totals chef fik med af gode nyheder fra Lars Løkke da han var med Macron på statsbesøg ? Måske lempeligere krav om sikkerhedsstillelse ved kommende dybe boringer i Svane gasfeltet. Total har stået bag flere alvorlige uheld ved den slags boringer hvor store mængder gas er sluppet fri p.g.a. manglende kontrol over boringerne.
  Desuden er en meget stor del af regeringens klimaplan skrivebordsøvelser og et opkøb af co2 kvoter der ifølge Klimarådet kan betyde at der bruges 1.5 mia af skatteydernes penge på at købe varm luft ! For de penge kunne vi have fået rigtig meget forskning og udvikling af grønne løsninger !

 • Anmeld

  Christian X

  Rigtigt og forkert

  Man kan ikke kun måle relativt uden også at måle absolut - det burde enhver vide, der har gået i skole, men også på dette område, spilder samfundet mia. på forkerte ting.

  Danmark producerer mad og transportydelser (2 af de største CO2 bidragsområder) til og for andre lande - dvs. sammenligningen er enfoldig og ikke retvisende.
  Danmark bruger endvidere de indhøstede erfaringer og indtægter til at innovere bedre, mere effektive og mere klimavenlige teknologiløsninger til gavn for hele verden (USA, Kina, Indien og de andre afgørende CO2 udledere).

  https://politiken.dk/indland/940px/art5585515/Se-klodens-st%C3%B8rste-CO2-syndere
  https://www.information.dk/indland/2018/10/vismand-kan-godt-leve-svag-vaekst-forlange-stoppet-giver-mening?lst_frnt

  Kun en tåbe frygter ikke ideologer og politikere.


 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!!

  ÅLTERNATIVET TIL MAGTSYGE PENGE OVERFORBRUG !!! ER Å !!

  Ålternativet har i forhold til jeres egne sorte miljø tal gået på listeføder
  Nu må i vise GRØNT Flag !!! " Det er jer vi venter på " !!!!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Nielsen.

  Så går vi rundt om ??? Igen.

  Uanset hvad vi gør, kan vi ikke bringe forureningen tilbage til tidligere niveau. Dertil er vi alt for mange mennesker. En stærk tilbageholdenhed med befolkningstilvækst samt, desværre, en yderligere forsinket folkepension til midt i 70erne, er det der vil virke. Også selvfølgelig krav om job og bolig inden for rimelig (københavner) afstand af hinanden. Så kan bilen undværes.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Glæden over naturen og ikke mindst det livsmod man møder hos vore efterkommere

  Det er en ulykke af dimensioner om traditionel udvikling af ny teknologi, herunder udvikling af atomkraft og fossile brændsler ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig produktion og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi, grøn omstilling og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for klimaet, naturen, biodiversiteten, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Låsninger: Ingenting.

  Og hvad har klimaordfører Rasmus Nordqvist (ALT) så af løsninger til velfærdssamfundets opretholdelse ? Ingenting, kun uvidenhed og smarte postulater og krav om askese og "et andet liv" som næppe vil skulle gælde de herskende klasser så som politikere som Alternativets.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Alternativet er den blå radikale gøgeunge i rød blok, nu efter R blev smidt ud, endeligt!

  Eneste agenda er den grønne.

  Samtidig stemmer de for velfærdsforringelser, elitære forhold for top 1%.

  Vågn op. De er et rent løgn og hykler parti DK. Og høre til i blå blok, sammen med R. Som udsked dem på en kold oktober dag.

  Køb ikke deres eneste vås, om at de repræsentere grøn fløj. Dette gør Ø, SF, S skam også. Det er blot stemmefiskeri, for at vildlede. Partiet er modbydeligt savlende, og intetsigende. Det bedste der kunne ske for rød blok, var at det forsvandt.

 • Anmeld

  E. Kristiansen

  Vejret som modebrand

  Kreativiteten fejler absolut ikke noget når der kommer indlæg fra et af tvillingpartierne De Radikale eller som her Alternativet, sagligheden er i bund - resten er fortielser af fakta og varm luft.
  Rasmus Nordqvist skriver at man ikke må negligere klimavidenskaben og det er jeg enig i.
  Det kniber imidlertid med klimaforskernes troværdighed?
  I DR`s første afsnit af "Historien om Danmark" blev der sagt at temperaturen i Danmark 7000 år før nu var 2-4 grader højere end i dag, - her er der ikke en klimaforsker der har fortalt grunden til den højere temperatur. Det må være nemmere at forudsige hvad der er sket i fortiden end fremkomme med er kvalificeret hypotese om fremtiden?
  I 1980 erne talte klimaforskerne om at verden var på vej til en ny istid, og i 2014-2015 var klimaforskerne igen på banen med flere artikler om at en ny mindre istid var på vej fra 2020-2040.
  31 august kunne DMI først varsle at der var kommet skybrud, efter at skybruddet var passeret, 119 mm viste regnmåleren der hvor DMI har til huse!
  Og så var der 300 forskere som kom med et klimaopråb, det er sandsynligvis det Rasmus Nordqvist har kopieret, problemet her er at stort set ingen af forskerne havde klima som forskningsområde. Forskere på CBS, teknisk personale på Universiteterne kan da ikke fremkomme med et ultimativt kvalificeret gæt.
  Alle dem der altid ved hvad der er bedst, hærger stadig verden som en pest.

 • Anmeld

  E. Kristiansen

  Vejret som Modebrand

  Tilføjelse årstal: 31 august 2014 kunne DMI først varsle , ----

 • Anmeld

  Carl E. Michelsen

  Hvor er Alternativ´s vis oner ?

  Når jeg ser på Alternativets politik og udsagn, så er den utrolig negativ og visionsløst - altid skælder andre ud, og nedgøre deres politik. Hvorfor ikke se på, hvorfor Kina i under en menneskealder er blevet en social- og videnmæssig stormagt. Det var ganske vist ikke derfor de gjorde det, men virkningen udeblev ikke - succesen med at udvikle et middelalderligt samfund til et moderne verdenssamfund - de indførte ét barn´s politik !!! Tænk hvis verden i 2050 ikke havde 10-12 milliarder sultende mennesker, men kun 3-5 milliarder mætte - rige - tilfredse mennesker ???

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "der kræver radikale ændringer"

  Alternativet er naturligvis et radikal parti, med radikale elitære borgerlige økonomiske agenda.

  Tror desværre at partiet er fyldt med uvidende Danskere der ikke forstår Dansk politik , og hvorledes i er samme, og udtrådte derfra?

  Tosse partiet er helt uden for samfundsværdi. Har faktiskt allerede sendt 2-3 indlæg herom til denne kommentar, som er fjernet? Og var af langt dybere karakter?

  Viser hvor lidt demokratisk , alternativet er. De fjerner alt kritik, som en anden stasi organisation.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Utroligt, hvorledes denne "avis", tillades at artikler fjernes af blokskriveren.

  Blot fordi de er kritiske.

  I er jo til grin, mht. ytringsfrihed, altinget?

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer

  " ET LILLE LAND OG D O G " !!!!!

  De største svin i forhold til indbyggertal !!! DANMARK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Der er virkelig brug for en Alternativ grøn politik !!!!!
  Samt en indvandre politik som er Danmark værdig !!!
  Og en iværksætterpolitik der er fritaget for biokratiske indgreb !!!!
  Venligst hp.