Alternativet: Vi er verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd – det kræver radikale ændringer

DEBAT: Gabet mellem videnskaben og regeringens klimaplan er afgrundsdyb. 2030-målet kræver, at danskernes klimabelastning reduceres med mellem 80 og 90 procent – og en grundlæggende ny fortælling om det gode liv, skriver Alternativets Rasmus Nordqvist.

Af Rasmus Nordqvist (ALT)
Klimaordfører 

Regeringen skal omkring nytår melde til EU, hvordan vi vil nå vores klimamål for den ikke-kvotebelagte sektor: transport, landbrug og bygninger. Vi skal som bekendt reducere vores CO2-udslip i de sektorer med 39 procent inden 2030.

Regeringen fremlagde tirsdag en plan med 38 konkrete initiativer, der ifølge den skal styrke den grønne omstilling af Danmark frem mod 2030.

Lad mig starte med roserne. Stort set alle de 38 initiativer er gode i den forstand, at de ikke gør noget dårligt. En del af dem er rigtig fine, særligt dem på transportområdet, og mange kan man arbejde videre med, og de kan ende helt fornuftigt, hvis ambitionsniveauet øges markant. Det vil vi arbejde for i forhandlingerne. 

Men en klimaplan er det ikke. Det er for mestendels småting, som vi selvfølgelig skal gøre. Gabet mellem den konkrete klimahandling, vi har brug for, og ambitionsniveauet i regeringens udspil er desværre enormt.

Negligering af videnskaben
Man fristes til at sige uoverstigeligt. Ikke nok med, at regeringen forspilder en historisk chance for at få gang i en gennemgribende grøn omstilling af de sektorer, vi er længst bagud med. Men regeringens bud på en klimaplan er en direkte negligering af klimavidenskaben.

I mandags udkom det, der allerede er blevet bibelen for grønne hoveder som mig selv: FN's klimapanels særrapport om muligheden for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Den måske vigtigste videnskab i vor tid. Konklusionen fra verdens ypperste klimaforskere er entydig:

Den positive besked i rapporten er, at det fortsat er muligt at nå målet om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader, men det vil kræve et hidtil uset ambitionsniveau fra klodens beslutningstagere.

Klimakrisens tidsalder
Menneskelige aktiviteter har siden industrialiseringen allerede forårsaget global opvarmning på omkring 1 grad. Det er sandsynligt, at den globale opvarmning når 1,5 grader mellem 2030 og 2052, hvis vi fortsætter det nuværende udledningsniveau, hvilket vil få alvorlige konsekvenser overalt på planeten. 

Vi lever med andre ord i klimakrisens tidsalder. Det vil kræve hurtige og vidtrækkende omstillinger inden for samtlige sektorer, hvis vi skal stoppe klimakrisen, og der er brug for radikal handling nu. Som i lige nu. Hvis vi venter for længe, kan vi ikke nå at rette op på skaderne.

En klimaplan frem mod 2030 skal skabe rammerne for, at vi i Danmark løfter dette ansvar – som beslutningstagere og borgere.

Derfor fremlægger Alternativet i dag vores bud på en klimaplan for 2030. Udover en massiv omstilling af særligt landbrug og transport foreslår vi, at Folketinget beslutter, at der skal laves en national handlingsplan for at nedbringe klimabelastning til 2-3 ton drivhusgasser per dansker.

Og hvorfor så det?

Fordi alle verdens borgere skal ned på 2-3 ton årlig klimabelastning i 2030, hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Det kræver, at nogle går forrest og vedtager et mål og laver en handlingsplan.

Verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd
Den nyeste forskning, som for første gang oversætter Parisaftalen til, hvor meget alle verdens borgere skal reducere deres klimabelastning, viser, at vi skal ned på 2-3 ton i 2030, hvis vi skal undgå klimakrisen.  

Drivhusgasudledningen per dansker er i dag i gennemsnit 17 ton. Vores livsstil som danskere er i dag baseret på et ikke-bæredygtigt ressourceforbrug. Vi er verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd. Det skyldes vores meget klimabelastende livsstil, hvor vores indkøb af alt fra flyrejser, biler, boliger, elektroniske apparater og tøj bidrager til et enormt ressourceforbrug.

Af disse er vi politikere direkte ansvarlige for omtrent 7,5 ton (udledningen fra det offentlige og hele energisystemet). Lige under halvdelen kan du altså kræve, at dem, du stemmer på, nedbringer for dig.

Men også de resterende ton kan politikerne påvirke direkte via afgifter og tilskud, forbud og andre incitamentsstrukturer.

Alternativet arbejder for, at samtlige sektorer i samfundet omstilles til minimal klimabelastning hurtigst muligt.

Men hvis vi skal nå helt i mål, skal vi hjælpes ad. Hvis vi skal leve op til Parisaftalen, skal vi også minimere den klimabelastning, vi hver især har fra det, vi spiser, hvordan vi transporterer os og vores forbrug.

Det gode liv er et andet liv
Hvis en klimaplan skal være en reel klimaplan, der respekterer og følger videnskaben og behovet for at sætte massivt ind nu – mens vi kan – skal vi diskutere og praktisere politik på en ny måde. I en klimaplan for 2030 ønsker vi derfor et mål om, at hver dansker udleder maksimalt 2-3 ton drivhusgasser i 2030.

Det kræver en grundlæggende strukturel grøn omstilling. Men det kræver også, at vi ændrer vores forestilling om det gode liv, så det ikke er så hårdt bundet op på et ressourceforbrug, der smadrer vores klode.

Vi skal – i hvert fald så længe vores produktion forurener, som den gør i dag – have radikale ændringer i måden, vi forbruger på. Det bliver vi nødt til i en årrække.

Når flyene flyver på el og elektronik, og tøj er produceret uden det ekstreme ressourceforbrug, vi kender i dag, ja, så er der intet til hinder for, at man skruer op for forbruget. Men hvis de kommende generationer også skal have mulighed for at se verden og forbruge som os, skal der her og nu findes måder at trives og være rige og glade, der ikke belaster klimaet så voldsomt. 

Det skal altid være billigst og nemmest at leve og handle bæredygtigt. Forbrugs- og produktionsmønstre skal være langt mere ressourcebevidste, end de er i dag. Det kræver grundlæggende ændringer af produktionsmetoder, økonomiske virkemidler, ejerskabs- og delemodeller, men også – og ikke mindst – en holdningsændring til forbrug. Blandt alle – også dig.

Vi skal hjælpes ad, hvis vi skal stoppe klimakrisen.

Forrige artikel ARC vil rydde op i energihierarkiet: Affald før biomasse ARC vil rydde op i energihierarkiet: Affald før biomasse Næste artikel Dansk Byggeri efterlyser: Hvor er bygningerne i klimaudspillet? Dansk Byggeri efterlyser: Hvor er bygningerne i klimaudspillet?