3F og IDA: Fagbevægelsen skal på banen i klimakampen

DEBAT: Fremtidens arbejdspladser er afhængige af, at vi kan levere kloge og grønne løsninger. Derfor er det vigtigt, at fagforeningerne kæmper tydeligere for klimaet, lyder det fra 3F og Ingeniørforeningen IDA. 

Af Per Christensen og Thomas Damkjær Petersen
Henholdsvis forbundsformand, 3F, og formand, IDA

Klimakampen er et holdspil. Udfordringen, som vi står overfor, kræver, at vi alle binder støvlerne og gør en forskel.

I 3F og IDA mener vi, at fagbevægelsen skal mere på banen.

Det skal vi, fordi vores medlemmer er vigtige for en bæredygtig udvikling, og fordi de fremtidige muligheder for job afhænger af, at vi kan levere kloge og grønne løsninger.

Vi skal i Danmark gå forrest og vise vejen til et bæredygtigt samfund.

Det skal vi, fordi vi kan. Vi har en arbejdsstyrke, der har viden og kompetencer til at udvikle og gennemføre de løsninger, der reducerer vores klimabelastning. Det handler langt fra kun om energi.

Klimaløsninger går dybt i hele grundlaget for produktion i både industri og landbrug. Det kræver investeringer og forandringer, men vi mener, at det er vejen frem.

Vejen, hvor vi tager vores klimamæssige ansvar og samtidig sikrer job og arbejdspladser i hele Danmark.

Viden er nødvendig 
Viden og kompetencer er kodeord for os i grøn omstilling.

Det handler om, hvordan vi kan sikre fortsat læring og kompetenceudvikling ude på arbejdspladserne, og det handler om, hvordan vi kan fastholde et uddannelsessystem inklusiv erhvervs- og efteruddannelserne, der giver fremtidens medarbejdere de nødvendige redskaber til at forandre produktionsprocesserne.

Derfor skal og vil vi som faglige organisationer arbejde for, at vores medlemmer har de kompetencer, der er brug for i den danske omstilling.

For at sikre, at vi faktisk er fremme i bussen på klimadagsordenen, så har Danmark brug for forskning, der kan analysere klimaproblemerne på tværs af industri, energiproduktion og borgernes hverdagsliv.

Det er baggrunden for, at virksomheder, borgere og forskere kan skabe nye bud på de miljømæssige udfordringer.

Vi har jo i Danmark forskningsbaserede universitetsuddannelser. Derfor har prioritering af forskning til bestemte områder også betydning for den viden og de kompetencer, som de studerende tilegner sig på studiet.

En styrket forskning vil derfor både styrke udvikling og innovation på universiteterne og skærpe kompetencer og viden hos de kommende medarbejder i cleantech-branchen.

Hele verden bliver grønnere
Det kommer næppe bag på nogen, at vi i Danmark ikke er de eneste, der er bekymrede over klimaforandringer og deres konsekvenser.

Paris-aftalen fra 2015, som alle lande – bortset fra USA – står bag, viser, at resten af verden også er foruroligede over højere temperaturer og ønsker en forandring.

Det er ikke kun på papiret.

Vi kan også se det i praksis, for eksempel når Kina beslutter, at næste år skal 10 procent af biler solgt i Kina være bæredygtige el- og hybridbiler, og når Indien offentliggør planer om stor udbygning af sol- og vindenergi.

For os i Danmark betyder det, at der er et marked, for vores løsninger og eksport er nu en gang det, vi skal leve af.

I Danmark har vi allerede mellem 100.000-110.000 mennesker ansat i cleantech-brancen, som er en videreførelse af den danske industri.

Det er for eksempel pumper, termostater, fjernvarmerør, energieffektive byggematerialer – alle produkter, som er udviklet og optimeret af danske virksomheder.

Det er en branche forankret i det produktionsdanmark, der binder Danmark sammen og skaber job i hele landet. I dag er 68 procent af de beskæftigede i cleantechbranchen bosiddende vest for Storebælt.

”There is no job on a dead planet.” Sådan lyder overskriften, når fagforeninger i Europa mødes og planlægger, hvordan de kan gøre en forskel.

Vi har kun én planet, og derfor har vi alle et ansvar for, at den kan fortsætte med at være et godt hjem for mennesker og dyr. Så enkelt er det – og derfor har vi som fagbevægelse også et ansvar.

Forrige artikel Tekniq: Her er vores bud på en ny energispareordning Tekniq: Her er vores bud på en ny energispareordning Næste artikel KL-formand: Kommunalpolitikere leverer varen i forsyningsselskaberne KL-formand: Kommunalpolitikere leverer varen i forsyningsselskaberne
 • Anmeld

  Henning-Buerup Jørgensen

  Og imens regner det mere og mere ned med smeltet Polar-Is !

  Enig med 3F. Fagbevægelsen skal - selvfølgelig, paa Banen, i Klimakampen. Og det er vi allerede, i Form af, at rigtig mange 3F´ere arbejder i Cleantech-Branchen. Og hver Gang, vi drejer Nøglen til vore Forbrændingsmotorer, slipper vi Motorvarmen PLUS Udstødningsgasserne, op i Atmosfæren. Ja, og her, tænker jeg, varmer denne Varmeafgivelse VOR FÆLLES omgivende Atmosfære op. Præsident Trump kunne, med sine Ord/Holdning " Make America Great Again", lige saa godt sige "Make The Earth A Even Hotter Place To Live, Again", da han vil have endnu mere Olie-Forbrænding op i Atmosfæren. Ligesom vor egen Regerings fodslæbende Holdning til El-Biler for Eksempel, faar danskerne til at brænde Fossile Brændsler af i hastigt Tempo.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Forkert fokus.

  Om så 90% af alle biler i Kina var batteribiler, hjalp det jo ikke noget. De lader jo alle op fra kulkraftværker med en forbrændingsteknologi fra forrige århundrede.

  Både 3F og IDA burde måske hellere fokusere på al den misinformation der præger nyhedsstrømmen og forplumrer de politiske løsninger.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Uansvarlige lønstigninger og "grøn teknologi"

  Det er en ulykke af dimensioner om syntetiske pesticider og anden traditionelt udviklet ny teknologi, ikke har bidraget til et økologisk mindre uansvarligt landbrug - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden vort samfunds svagest stillede individer, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

  Det er overordentlig glædeligt om vore fagforeninger endelig er begyndt at få øjnene op for hvilke ødelæggende konsekvenser, der er forbundet med at indfri deres hæmningsløse og dybt uansvarlige krav om højere lønninger og mere social retfærdighed.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  Det er et som spalter og skal håndteres af det politiske system

  Fagbevægelsen skal beskæftige sig med alle emner som samler arbejdstagerne på en arbejdsplads. Det er emner som behandles i samarbejdsudvalg og ved forhandlinger med arbejdsgiverne.

  Gode og vigtige emner som ikke har noget med den specifikke arbejdsplads/firma at gøre skal fagbevægelsen holde sig fra. Den slags spalter medarbejderne som ikke ser at deres medlemsskab har noget hermed at gøre. Således svækker man fagbevægelsen.

  Det er en dårlig ide at fagbevægelsen er holdt med at støtte politiske partier blot for selv at blive til politiske partier.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " MODERNE TIDER " FILM FRA 1936 !!!!!!!!!

  Samlebåndet var det første Objekt der
  startede " forureningen " HJERNELØST
  ARBEJDE !!!! LØNKAPLØBET !!!!!!!!!!!!
  KØBEKRAFT-FORURENINGEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  DEMENT OG NEDSLIDNINGENS - FORURENINGEN !!!!!!! ULIGHEDS-FORURENINGEN !!!!! SUNDHEDS-FORURENINGEN !!!!!!! ENSOM-FORURENINGEN !!!!!!!!! Det har taget over 100 år !!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$$
  PENGE !!!! PENGE !!!! " UKRUT FORGÅR IKKE SÅ LEDT "
  DER ER HÅB FORUDE !!!!! MEN DET GÅR ALT , ALT FOR LANGSOMT !!!!!!
  Venligst hp. ( Der skal en mirakler til ) !!!!!
  Ps. ANTI - FORREBYGGELSE- FORURENINGEN !!!!!!!

 • Anmeld

  Karsten · Forsker

  Tag ansvar

  Vi skal alle tage ansvar. Det kan ikke nytte noget at vi siger at de skal også gøre sådan og sådan eller peger fingre af de andre, uden at vi selv gør noget.
  Vi har alle et ansvar vi skal leve i forbindelse med planet.
  Vi skal være bedre til at kigge på os selv og se hvor vi selv kan gøre noget.
  Det kan f.eks være ved at skifte varmekilde i boligen eller skifte bilen ud til en mindre og nyere bil eller optimalt en cykel.
  Der er mange muligheder, hvis vi først beslutter os for at gøre noget.

  Mvh
  Karsten
  https://varmekilder.dk/