Aktører: Det skal Helveg nå inden valget

SLUTSPURT: Valget nærmer sig, men der er stadig en lang række opgaver for klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R). I hvert fald, hvis man spørger aktørerne på klima- og energiområdet. Få et overblik her. 

Der er maksimalt ni måneder til, at danskerne skal til valg og sammensætte et nyt Folketing, som skal forme den hjemlige politiske kurs. Men inden det sker, er der stadig en masse, klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) bør nå. I hvert fald hvis man spørger aktørerne på klima- og energiområdet.

Altinget: energi og klima har bedt en række aktører komme med deres bud på, hvad regeringen bør prioritere højest på klima- og energiområdet forud for det valg, der kommer senest til september.

Læs deres svar her:

Vindmølleindustrien, adm. direktør Jan Hylleberg: Aftale om støtte skal fjerne usikkerhed
”Der skal laves en løsning med Kommissionen om det danske PSO-system, der overholder traktaten. Det skal sikre, at energiaftalen kan gennemføres fuldt og helt uden yderligere usikkerhed. Det er vigtigt for troværdigheden, herunder den internationale, i forhold til investeringer i den danske energiinfrastruktur. Der må ikke længere være tvivl om, at det, der er aftalt, bliver gennemført.”

Dansk Industri, chefkonsulent Lars Bach Jensen: Der skal styr på EU's energiunion
”Man skal til at følge op på aftalen fra oktober med EU's mål for 2030. De kommende måneder skal aftalen følges op blandt andet i forhold til at styrke EU’s kvotesystem. Det ønsker vi regeringens fokus på, herunder også på arbejdet om at skabe en europæisk Energiunion, der skal bidrage yderligere til at styrke EU’s forsyningssikkerhed og sikre en mere effektiv udnyttelse af energien.

På den hjemlige bane glæder vi os til, at man får analyserne fra afgifts- og tilskudsanalysen overleveret. Der venter vi på, hvad der er af forslag til den fremtidige finansiering og fremme af grøn omstilling, som DI støtter. Vi ønsker at partierne i energiforliget fortsat holder et vågent øje til udviklingen.”

Concito, direktør Christian Ibsen: Strøm fra vindmøller skal integreres bedre
”Vi har to pointer, som vi synes haster. Den ene er at få ændret vores energi- og afgiftssystem, så vi kan få meget mere vindmøllestrøm ind og spille den nødvendige rolle i vores energisystem – blandt andet fjernvarmen. Med det nuværende energi- og afgiftssystem bliver der simpelthen ikke investeret nok i at få vindmøllestrømmen ind i systemet, hvilket er helt afgørende, hvis vi for alvor skal få gavn af vores mange vindmøller og reduceret CO2 udslippet markant - også på lang sigt.

Den anden pointe er afgiften på elbiler, som er en vigtig del af, hvordan vi tænker grøn transport i Danmark. Regeringen har lovet et roadmap over, hvordan man skal blive fossilfri i transportsektoren, og det har vi ikke set endnu. På kort sigt handler det særligt om den fortsatte uklarhed om afgiftsfritagelse for elbiler, som er et problem for hele den sektor.”

Dansk Energi, adm. direktør Lars Aagaard: Find en løsning for elbilen
"Regeringen har lovet en afklaring af, hvordan vi håndterer beskatning af elbiler, når afgiftsfritagelsen udløber ved årsskiftet. Hvis den sag ikke er løst før et folketingsvalg, kommer vi hen i slutningen af året, og det vil betyde, at elbilssatsningen går i stå. Så skal regeringen lægge et roadmap for, hvordan den vil følge op på elreguleringsudvalgets anbefalinger. Lige nu er der ingen, der ved, hvordan den økonomiske regulering af hele elsektoren skal være. Derfor er der ingen, der aner, hvad de skal investere i. Det fører til stilstand."

Landbrug & Fødevarer, plante- og energipolitisk chef Søren Korsholm: Ministeren skal sørge for alliancepartnere i EU
”Der mangler at blive afleveret nogle EU-lektier. Der er en kæmpe udfordring i ikke-kvotesektoren i forhold til EU's 2030-mål. Med den byrdefordelingsaftale, der er fra det gamle system, mangler der at blive leveret en indsats på ministerniveau for at få givet en fornuftig retning. Danmark har en gigantisk udfordring i milliardklassen på området. Hvis der ikke bliver givet en politisk retning, risikerer vi at få en klimapolitik i Europa, der ikke fremmer klimaeffektiv produktion, og tilmed bliver ekstremt dyr for Danmark. Ministerens opgave er at sikre, at der kommer en politisk diskussion og en grundig behandling af for eksempel at etablere en særlig landbrugssøjle. Og ministeren skal tage ejerskab til at få mobiliseret alliancepartnere i forhold til disse udfordringer.”

Det Økologiske råd, sekretariatsleder Christian Ege: Gennemfør anbefalinger og klimaplan
”Regeringen skal gennemføre elreguleringsudvalgets anbefalinger. Det handler om at fremme de intelligente løsninger og et fleksibelt forbrug. Forbrugerne skal motiveres til at flytte forbrug væk fra spidsbelastningstidspunkter. Der ligger en række anbefalinger, og det er vigtigt, de bliver gennemført hurtigst muligt.

I 2013 fremlagde regeringen en klimaplan, og siden er der ikke sket ret meget. Den består af mange store og små virkemidler. Nogle af dem er de mest lavthængende frugter, som man hurtigt kan gå i gang med. Det er blandt andet udtagning af sårbar landbrugsjord, biocover på lossepladser og låg på gyllebeholdere. Det er vigtigt at komme i gang med at gennemføre de mål, som klimaplanen skal stå for.”

Dansk Byggeri, chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen: Boligjobordning giver også grøn gevinst
”Det er helt oplagt før valget i forbindelse med en ny vækstpakke, som der er lagt lidt op til, at man genindfører boligjobordningen. Vi ved, at 560.000 personer brugte ordningen i 2013, og en tredjedel af det renoveringsarbejde indeholdt energiforbedringer. Så også på den grønne front kom der rigtig meget positivt ud af boligjobordningen. 

Dansk Byggeri synes også, at hele den offentlige sektor bør sætte mål for energirenovering af offentlige bygninger. Vi har været ret skuffede over at se, at staten ikke er kommet med mål, men en mere overordnet strategi. Regeringen bør gå foran på det område og være med til at sparke udvikling i gang ved at sætte mål for energirenovering af egne bygninger.”

Dansk Fjernvarme, direktør Kim Mortensen:
"Det haster med at finde en afløser for det grundbeløb, som kraftvarmeværkerne mister ved udgangen af 2018. Værkerne får grundbeløbet for at være til rådighed til at levere strøm, når der mangler. Problemet eskalerer, efterhånden som vi får mere strøm fra vind. Værkerne er nødt til at have en sikkerhed for deres finansiering i de perioder, hvor der ikke er brug for en elproduktion. Folketingets partier skal meget hurtigt sætte sig sammen med os i branchen og finde en løsning for de værker, der vil komme i klemme. Det vil betyde meget store varmeprisstigninger, hvis der ikke kommer en løsning på det."

Forrige artikel Tidligst i 2016 lever Danmark op til krav om ren luft Tidligst i 2016 lever Danmark op til krav om ren luft Næste artikel Dødsliste splitter Parlamentet Dødsliste splitter Parlamentet