Alternativet: Klimaplanen bliver den vigtigste politik i regeringens levetid

DEBAT: I mange af de lande, vi sammenligner os med, har man allerede sat årstal på, hvornår det bliver forbudt at sælge nye fossilbiler. I Alternativet håber man derfor, at regeringen vil gøre det samme i den kommende klimaplan, skriver Rasmus Nordqvist.

Af Rasmus Nordqvist (ALT)
Klimaordfører

Snart præsenterer regeringen sit bud på en ny klimaplan. Og så går forhandlingerne i gang. Det bliver de vigtigste forhandlinger og den vigtigste politik i denne regerings levetid.

Klimaplanen skal især få gang i omstillingen af transport og landbrug og sikre, at Danmark bliver det mest klimavenlige land i verden. I hvert fald hvis det skal være en rigtig klimaplan og ikke blot småjusteringer i retningen mod den bundne opgave, vi står overfor. Det mener vi i Alternativet.

Vi befinder os på et altafgørende tidspunkt i historien. Hvis ikke vi ændrer kurs nu, risikerer vi at gå glip af muligheden for at undgå de fatale konsekvenser af ekstreme klimaforandringer. Tiden for ambitiøs klimahandling er lige nu.

Omstilling af transporten
En ambitiøs klimapakke bør fokusere på omstilling af transporten. I Danmark blev der i 2017 solgt 698 elbiler, mens der i Norge blev solgt 33.000. Dertil kommer et næsten tilsvarende antal plug-in-hybrider. Elbiler udgør i dag 0,36 procent af den danske bilpark - langt under EU-niveau.

Alligevel har regeringen indtil nu ikke sænket afgiften på elbiler, der faktisk står til at stige ved årsskiftet. Jeg mener, man bør afgiftsfritage elbilerne, men når nu vi er så uenige om dette, hvad kan vi så blive enige om?

Hvad kan vi så gøre herhjemme for at få flere elbiler på vejene? Jeg har indtryk af, at klimaministeren vil fremlægge planer for at få en bedre infrastruktur for elbiler i regeringens klimaplan. Det er et meget væsentligt element, og det glæder jeg mig til at se.

Jeg håber, det indebærer, at vi udbreder ladestandere til elbiler. At vi laver flere ladestandere til elbusser; giver elbilerne fordele som at kunne køre i busbanerne, og at vi laver en ny grøn firmabilskat. Disse ting skal der være styr på, hvis vi skal få gang i salget af grønne biler. Og de koster ikke alverden.

Et andet sted vi kan sætte ind er på vejene. Der er fremtiden her allerede. Slut med at holde ind for at hælde benzin eller diesel på. Du oplader simpelthen, mens du kører. Smart, ikke?

Lige nu laver de forsøg med det i Sverige omkring lufthavnen i Stockholm, og det skal vi naturligvis også gøre i Danmark. Det vil være oplagt, hvis man tænker det ind i projektet om det tredje spor på den fynske motorvej. Desuden bør vi overveje, om ikke tiden er inde til et landsdækkende forsøg med roadpricing for benzin- og dieselbiler for at begrænse den forurenende bilisme mest muligt.  

Alle disse forslag er i for sig politiske no-brainers. Ting, vi som minimum skal gøre. Men det er ikke nok.

Forbyd fossilbiler
Adspurgt til om den ene milliard, som regeringen har afsat til blandt andet klimaplanen over de næste fire år, er nok, svarede klimaministeren (i Information 31.08): “Men det her handler også om mange andre ting end penge. Jeg synes, det er kedeligt, hvis det begynder at blive en konkurrence om, hvem der vil lægge flest penge på bordet.”

Hvad kan det mon betyde? Kan det måske betyde, at vi i regeringens kommende klimaplan vil se nogle seriøse tiltag i form af regulering af forurening, som kan få gang i den grønne omstilling af særligt landbrug og transport – men som ikke koster statskassen noget? Betyder det, at vi kan forvente, at regeringen vil foreslå en afgift på de mest forurenende ting i vores samfund, eksempelvis kød og flyrejser? Betyder det et stop for salg af nye fossilbiler?

Det tror jeg faktisk – det sidste altså. En klimaafgift på forurenende fødevarer har nok lange udsigter, men jeg mener, det faktisk ville være tosset ikke at sætte et årstal på, hvornår salget af nye fossilbiler skal forbydes. Det har man allerede gjort i mange andre lande, vi normalt sammenligner os med, og det ville være en direkte konsekvens af regeringens egen politik.

Regeringen har et mål om, at Danmark skal have netto nuludledning senest i 2050. Da en fossilbil kører på vejene i måske gennemsnitligt 15-20 år, så skal de sidste fossilbiler jo sælges i 2030, hvis vi skal nå regeringens eget mål. Derfor er det jo nærmest helt “gratis” at sige, at vi fra 2030 - eller hvis det står til Alternativet helst 2025 - ikke skal sælge nye fossilbiler. Så det ville jo være rigtig smart at sende et klart signal til både producenter, forhandlere og forbrugere om, at de roligt kan begynde at investere i elbilerne - fordi det simpelthen er fremtiden.

Spørgsmålet er blot, om regeringen er enige i regnestykket om, at den sidste fossilbil skal sælges senest omkring år 2030, hvis vi skal nå regeringens egne mål om netto-nul i 2050? Det håber jeg, og det glæder jeg mig til at høre om i den kommende klimaplan. Alt andet end et stop for salg af nye fossilbiler går – som elbilbranchen har udtalt - “kontra på sund fornuft”.

Forrige artikel Dansk Miljøteknologi til Folketinget: Indtænk grønne erhvervsmuligheder i klimaplanen Dansk Miljøteknologi til Folketinget: Indtænk grønne erhvervsmuligheder i klimaplanen Næste artikel Liberal Alliance: Her er vores ønsker til klimaforhandlingerne Liberal Alliance: Her er vores ønsker til klimaforhandlingerne
 • Anmeld

  Morten Greve

  Fornuft!

  Og derfor helt sikkert uden chance for at blive til virkelighed i en verden, hvor højrefløjs- og fossilsponserede charlataner som Lomborg fortsat bliver taget alvorligt.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  Vattet el-bil-udspil...!

  Magen til vattet udspil om elbiler har vi ikke set siden sidste gang!!!
  De skal fritages HELT for afgift, og vi skal desuden indføre fordele for el-bilisterne - i lighed med dem i Norge.
  Ellers opnår vi ikke at få tilstrækkelig mange elbiler hurtigt nok.
  Tak til Rasmus Nordqvist! - Du argumenterede godt og sagligt i TV forleden, bl.a. om elbiler.

 • Anmeld

  Christian X

  Blæse og have mel i munden

  Verdens begrænsede resurser og klimaaftryk er et nulsumsspil, især fordi størrelsen af verdens befolkning for længst har overskredet, hvad der er bæredygtigt.
  Det bliver ikke bedre af en migrantimport, der øger deres forbrug og klimaaftryk.
  I fremstår som umodne og naive hyklere, der vil have det hele, fordi I aldrig har skullet træffe et hårdt valg.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  El biler forrener ekstremt meget i verden..

  Måske mere end fossile. Og dette naturligvis da mest el kommer fra kul.

  Det er rigtigt at man vinder på lokal forurening i byområderne, som er vigtigt. Man de er ikke "100% grønne". Og bliver det ikke før DK er 100% grønt. Man der er ingen vilje til store investeringer her..Fjernet man militærudgifterne med 2% af BNP og brugte dem her, ville vi nok være 100% grønt.

  Der er også mange jobs i grøn energi modsat fossil.

  Man Alternativet er visionsløs. Eneste agenda er grøn energi, da dette er populært. Støtter hverken op imod indvandringen og dens løndumpning og velfærdsforringelser af Danskerne. Et rent hyklerisk radikalt parti. Over i blå blok med dem, sammen med R.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Forbrug.

  Det lyder forjættende med el biler, men har man også tænkt på hvad der skal forsyne disse, og meget andet med "brændstof"?.
  Med det stigende behov for energi mener jeg ikke at man kan komme udenom kernekraft, thorium.
  Hvis vi, udelukkende, skal klare os med sol og vind tvivler jeg på at, med den befolkningstilvækst vi oplever i disse år, vi vi l have tilstrækkelige resourser i ret mange år fremover. Jeg mener at kernekraft, thorium, er akkurat lige så "grøn" som sol og vind.
  Jeg vil medgive at elbiler bør være afgift frie.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  El-biler...?

  Til Lisbeth S: Det er rigtigt, at det kun er selve elbilerne, der kører CO2-frit. Både produktion af bilerne og el-produktionen udsender mere eller mindre CO2.
  Men du glemmer, at elbilens udnyttelse af energien er langt mere effektiv - end fossil-bilernes. Faktisk ca. 3 gange bedre! Så selv i lande, hvor der fyres med kul (desværre bl.a. i Tyskland!) har elbilerne store fordele.
  I Norge, Sverige, Frankrig, Schweiz produceres langt det meste af strømmen vha vandkraft og kernekraft, så der er elbilerne super-miljøvenlige. Også i Danmark er anvendelsen af kul på vej ud, og importen af strøm voksende. Og denne strøm kommer især fra vand- og kernekraftværker.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Mest El er fra Kul i DK stadigvæk og andet fossil.

  DK er en af verdens største-hvis ikke den største,formentlig sidste , forurener pr. capita. Pga. vores skibsindustri naturligvis.

  FB-Google-apple ved at sætte servere op. Som vil udgøre nær 30% mere Dansk energiforbrug. Via kul-fossil- mestendels, da vi kun har 30% grønt energi som det er nu allerede.

  Hvor meget kernekraft bruger DK fra omkringliggende lande? Interessant spørgsmål. Troet det var nul, da vi nægtet at producere det selv, Skjerning? Kender du antallet i %?

  Sverige-Norge kan ikke sammenlignes med DK-som EU, . Pga. deres naturresourcer , store lande mv. • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  Umuligt at besvare...!

  Lisbeth: Vi importerer store mængder strøm fra især Norge og Sverige, og det vil vokse, når vi får flere vindmøller.
  Men du kan ikke - sagligt - beregne, hvor meget importeret strøm, der kommer fra kernekraft.
  Vi (REO) siger, at importen af el fra Sverige kommer fra kernekraft, da kk-værkerne ligger i Sydsverige, hvor el-kablerne jo også kommer fra.
  Modstandere af kernekraft siger, at vi importerer vandkraft, fordi Svenskerne lettere kan skrue op for vandet, når danske vindmøller står stille.
  Ørsteds el-deklaration for 2017 siger, at vi får 20 % af strømmen fra kernekraft, men det er et fiktivt tal, som ikke kan begrundes teknisk!
  PS. Du kan heller ikke sige præcist, om den eksporterede strøm fra Danmark kommer fra vind eller kul+gas. Men vi siger, at det er fra vind, fordi vi skal eksportere strøm, når det blæser meget!

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  Glemte...!

  Lisbeth: Jeg glemte at kommentere skibsfartens CO2-udslip.
  Det er uretfærdigt, at regne det med i det danske regnskab, fordi langt den største del af denne skibsfart sejler med andre landes gods. Og det er meget indviklet at opdele udslippet på disse lande. Men i princippet KAN det lade sig gøre!

 • Anmeld

  Morten Greve

  Apropos skibsfart

  Samme argument kan vel omvendt gøres gældende i forhold forsøgene på at skønmale udviklingen i dansk, amerikansk osv. klimapåvirkning? En væsentlig del af faldet hænger sammen med udflytningen af klassisk, forurenende produktionsvirksomhed til Østen, Østeuropa m.m.

  Den gennemsnitlig dansker har fortsat reelt en yderst klimaskadelig livsstil.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  Ja, reduktionen af udslip er falsk...!

  Morten: Enig! På REO.dk/FAQ har dette været forklaret i flere år:
  Citat: Siden 1990 har vi mangedoblet vores import af varer fra især Kina. Det betyder, at en stor del af CO2-udslippet i stedet kommer fra bl.a. Kina. - Og da det er det samlede globale udslip, der påvirker klimaet, er de 30 % dansk reduktion ikke et mål for vores faktiske klimapåvirkning.
  Ifølge Global Carbon Atlas er den faktiske reduktion kun ca. 7 %, og andre kilder påstår, at der slet ikke er sket en reduktion!
  Og det er ikke alene importen af varer, der påvirker reduktionen. Der er også danske virksomheder, der siden 1990 er flyttet til udlandet og derfor ikke tæller med i CO2-regnskabet. Dertil kommer, at mange af de virksomheder i Østen, der har overtaget produktion af varerne, producerer dem mindre effektivt og derfor udsender mere CO2, end hvis produktionen lå i Danmark.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Danske kødspisere..

  Vi er en af verdens største her, sammen med Argentina.

  Den massive forurening dette medfører er heller ikke indberegnet.

  Den Danske stat må forlange fra Sverige, at det el vi køber kun kommer fra grøn energi og ikke kernekraft og dens massive sikkerhedstrussel den gør, både via eksplosion-terror-oversvømmelse mv. Man også som en tidsbombe af atomaffald.

  Hvis det er 20% af Svensk el, skal dette straks stoppe. Og burde være fuldt ud muligt at implementere.

  Man DK må satse 100 milliarder mere på grøn energi med det samme. Disse penge ville hurtigt komme hjem. Om skatten så skulle stige for de rigeste fossile.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Elbiler skal ikke være afgiftsfrie..

  Især ikke Tesla og andre milliondyrer dyt.

  Det er blot statskroner til mennesker der kunne tage bussen og toget.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Tænk på Danske svinebrug i Polen og kina mv.

  Oveni!

  På et tidspunkt ejet Danskere halvdelen af DK's størrelse til svineproduktion i Polen blot. Ved ikke om samme eller mere nu. Også Kina nu og mange andre lande.

  Disse kan ikke tages ud af Danske co2 mv. forurening heller..

  Vi er nok verdens pr. capita største forurener. Selv med 30% Grønt Dansk el og verdensrekorden her.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  Tre indlæg...!

  Lisbeth! - Nu kører du helt ud langs tangenten! - Alene dit forslag om, at vi skal udelukke kernekraft fra den importerede el - er helt ude i hampen. Vi får præcis det el-mix, der på det pågældende tidspunkt er til rådighed fra Sverige. - Jeg håber, du skrev det for sjov!
  Om dette: Jeg opfandt for 13 år siden en "atomstrømsseparator", hvor man med en omskifter kunne vælge mellem strøm fra svensk kernekraft og fra danske kulkraftværker. - Det blev bragt i TV-avisen den 1. april. - Det var Steen Bostrup, der præsenterede det. Svend Auken kommenterede det, - og du var en af dem, der troede på det! (;-)

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Skjerning , alle "marbles" stadigvæk?

  Dit forsvar for atomkraft har allerede tabt 90% af Danskere i støvet.

  Du er nok Svensker? I har vel en anden økonomisk agenda, såsom at stille atomkræftværker over for Dansk vindretning kun?

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidligere lektor i fysik og energi ved DTU

  ???

  Lisbeth: Hvordan har du fundet frem til de nævnte 90% ???
  Og hvis disse 90 % tror, at man kan importere strøm og selv vælge kilden.... - Ja, så har jeg tabt dem i støvet!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Burde være et spørgsmål om at forlange anstændighed?

  Kan ikke forestille mig at DK ikke kan forlange at den købte Svenske energi er kernekraft fri?!

  Har nogen bedt om det? Formentlig ikke!

  Naturligvis mener 90% af os , at man burde kunne forlange ikke at købe kernekraft. Og det burde så afgjort også være muligt!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  El.

  Helt ærligt, kan det ikke være revnende lige gyldigt hvor strømmen kommer fra?. Det vigtigste er at vi får strøm i kontakterne, kernekraft, eller ej.

  Jeg vil hellere have kernekraft end vindkraft, i det at få kernekraftværker fylder mindre i landskabet og de generer heller ikke med lav frekvente lyde som vindmøller og ligeledes er de noget kønnere at se på end vindmøller samt vindmøller leverer kun når det blæser.

  Kernekraft, thorium kan levere strøm i mange år, uanset vejret, frem i tiden og desuden kan thorium, i modsætning til uran, ikke bruges til A våben. Det kan ligeledes genbruges.
  Hellere et smukt kernekraftværk end en grim vindmølle.