Alternativet til landbruget: Sådan melder I jer mere ind i klimakampen

DEBAT: Landbruget skal være helt økologisk og mindst tre gange så klimavenligt, som det er i dag. Derfor tilbyder Alternativet igen en hjælpende hånd til dansk landbrug, skriver landbrugsordfører Christian Poll.

Af Christian Poll (ALT)
Landbrugsordfører

Til årets delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer var temaet 'stolthed', og det er et rigtig fint tema. For dansk landbrug har i dén grad noget at være stolt af.

Det står for at producere en stor del af de fødevarer, vi hver dag putter i munden, så vi ikke går sultne i seng. Tak for det!

En hjælpende hånd til dansk landbrug
Selvom jeres daværende administrerende direktør, Karen Hækkerup, i foråret ikke mente, at dansk landbrug havde brug for en hjælpende hånd fra Alternativet, så giver vi ikke så let op.

Vi sætter nemlig pris på dansk landbrug og den indsats, danske landmænd yder.

Vi er bare nødt til at tage både klima- og biodiversitetskriserne meget alvorligt, så dansk landbrug ikke kommer til at minde om orkestret, der blev ved med at spille, da Titanic i sin tid sank.

Derfor tilbyder jeg igen, på vegne af Alternativet, en hjælpende hånd til dansk landbrug.

Vi har lavet en klimaplan, hvor landbruget naturligvis er med.

Planen behøver ikke at være hugget i granit, og i Alternativet er vi i dén grad åbne for input fra landmændene, men det er indiskutabelt, at landbruget skal være både helt økologisk og mindst tre gange så klimavenligt, som det er i dag, omkring 2035-40.

Hvordan vi så når de mål, diskuterer vi hjertens gerne.

Økologi kan også være klimavenligt
Det bliver af kritikere af Alternativets politik ofte fremhævet, at økologi og klimavenlighed er hinandens modsætninger. Det er ikke sandt.

Økologisk og konventionel produktion har i grove træk cirka samme klimabelastning. Den store klimaforskel kommer, når vi skruer ned for kødproduktionen og op for planteproduktionen.

Landbruget anvender godt 60 procent af vores samlede landareal. Af dette areal går omkring 80 procent til dyrkning af foder til vores husdyr.

Det betyder, at lige under halvdelen af Danmarks samlede landareal anvendes til dyrkning af foder til husdyr.

Resultatet af at bruge disse enorme arealer er produktionen af cirka 32 millioner svin og cirka 1,5 millioner kvæg om året i Danmark, hvoraf vi eksporterer mere end 90 procent til verdens overklasse og middelklasse.

Vi løser altså ingen sultproblemer i verden med vores produktion – tværtimod. Og så står produktion af køer og svin altså for næsten 90 procent af landbrugets klimabelastning.

Omstilling til et klimavenligt, økologisk landbrug
Hvis vi – i stedet for at dyrke foder til dyr – dyrkede mad til mennesker, ville vi kun have brug for en syvendedel af det areal, vi i dag bruger til kødproduktion.

Ud over at beslaglægge over halvdelen af Danmarks eget areal importerer dansk landbrug problematisk soja til svinefoder fra et areal i Sydamerika svarende til Sjælland og Falster.

Vores sojaforbrug er nærmest eksploderet, og efterspørgslen forventes at stige endnu mere over de kommende år.

Danske landmænd er dygtige og arbejdsomme, ingen tvivl om det. De har i løbet af de sidste mange årtier gang på gang bevist, hvor dygtige de er til at omstille sig til nye tider, nye krav og nye regler.

Nu kommer den måske største omstilling af dem alle: omstillingen til et klimavenligt, økologisk landbrug. En omstilling, vi skal i gang med og gennemføre på rekordtid, hvis vi skal løse klimakrisen.

Omlægning til et mere klimavenligt landbrug er en bunden opgave, men også en lang proces, og vi skal derfor i gang nu.

Alternativets hjælpende hånd
Alternativets hjælpende hånd består af en plan, som skal gøre landbruget 100 procent økologisk og minimalt klimabelastende senest i 2040.

Derfor vil vi blandt andet lade fødevarernes klimabelastning indgå i prissætningen af varerne.

Vi vil omlægge landbrugsstøtten fra arealstøtte til klimatiltag via landdistriktsprogrammet. Det betyder, at den offentlige støtte ikke længere skal gå til produktionsformer, som forurener vores drikkevand eller øger klimabelastningen.

Tværtimod skal vi støtte de produktionsformer, der bidrager til et renere miljø, en markant lavere klimabelastning og en sundere planet.

Jeg vil til allersidst på vegne af Alternativet ønske jer et godt delegeretmøde, og jeg glæder mig til at samarbejde med jer om, at dansk landbrug fortsætter med at være noget, vi danskere og I landmænd kan være stolte af.

Tag vores udstrakte hånd, så vi sammen kan træde ind i en ny bæredygtig æra for landbruget.

Forrige artikel Naboer til vindmøller: Danske støjregler bør leve op til ny WHO-anbefaling Naboer til vindmøller: Danske støjregler bør leve op til ny WHO-anbefaling Næste artikel Vindmølleforening: WHO's støjgrænse er ingen hjælp for naboer til vindmøller Vindmølleforening: WHO's støjgrænse er ingen hjælp for naboer til vindmøller