ARC vil rydde op i energihierarkiet: Affald før biomasse

DEBAT: Regeringens kommende klimaudspil er en kærkommen lejlighed til at få kigget på skævvridningerne mellem affald og biomasse i energisystemet, mener Jacob H. Simonsen.

Af Jacob H. Simonsen
Adm. direktør, ARC – Amager Ressourcecenter

I løbet af denne uge kommer regeringen med sit klimaudspil, og et af de emner, vi kan se frem til at debattere, er biomasse. Og det trænger vi også til at kigge på. For på vejen gennem hele transformationen fra et sort til et grønt energisystem kommer biomasse til at spille en enorm rolle.

Allerede i dag er 16 procent af energiproduktionen i landet baseret på biomasse. Og det tal kommer kun til at stige, i takt med at vi udfaser de fossile energikilder. Og det er der flere problemer ved.

I Danmark – og især i forhold til Amager Bakke – bliver det debatteret heftigt, når vi så meget som overvejer at importere affald fra nabolandene til energiudnyttelse. Samtidig fylder import af biomasse nærmest intet i debatten, hvilket i min optik er meget besynderligt. 

Især fordi tæt på halvdelen af den biomasse, vi brænder i Danmark, er importeret. Og meget af biomassen kommer fra lande som Rusland, Ukraine og Hviderusland, som vi næppe ønsker at være afhængige af i vores energiforsyning. Det affald, vi importerer til energiudnyttelse, kommer i dag fra England, Irland og Tyskland. Det er samtidig affald, der ikke kan genanvendes, og hvor alternativet er at deponere det og dermed sende regningen ind i børneværelset.

Genanvend, genanvend, genanvend
Men det er ikke det eneste. Biomasse – jomfruelig skov, der laves træpiller af - skal man aktivt ud og fælde. Der ligger altså et produktionsled der, som ikke er gratis rent energimæssigt, samtidig med at vi efterlader CO2-regningen for vores energibehov i udlandet. Imens ryger 70 millioner ton europæisk husholdningsaffald årligt på deponi. Affald, vi allerede har, og som vi lige så godt kunne energiudnytte på effektive affaldsenergianlæg.

Og sidst er der hele afgiftsområdet. Som professor Jette Bredahl Jacobsen skrev for nyligt, er biomassen favoriseret ved at være afgiftsfritaget. Sådan er det ikke for affald, hvor prisen er cirka 375 kroner per ton.

Argumentet om, at en høj afgift på affaldsenergi vil fremme genanvendelsen, er kun delvis rigtigt, men man må konstatere, at vi for eksempel sorterer store mængder plastik ud, selvom det på ingen måde kan betale sig økonomisk. Behandlingen af plastik koster cirka 2000 kroner per ton, mens man kan brænde det for en fjerdedel af prisen.

Når det ikke sker, er det naturligvis, fordi vi arbejder efter politiske målsætninger om øget genanvendelse til gavn for klimaet. Det er vi stolte af, og det vil vi fortsætte med. Alt, hvad der kan genanvendes, skal genanvendes, og det, vi ikke kan genanvende, og som der er rigeligt af i samfundet, skal vi udnytte til at lave god og klimarigtig energi af til danskerne.

Min opfordring er, at vi bruger efteråret på at kigge nogle af de skævvridninger igennem og rusker lidt i energihierarkiet.

Forrige artikel Rambøll: Vi vil en mere bæredygtig verden – også fordi det kan betale sig Rambøll: Vi vil en mere bæredygtig verden – også fordi det kan betale sig Næste artikel Alternativet: Vi er verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd – det kræver radikale ændringer Alternativet: Vi er verdens syvende mest CO2-udledende folkefærd – det kræver radikale ændringer
 • Anmeld

  Trine Lindegaard Holmberg · Direktør, ARGO

  Helt enig

  Jeg er helt enig med Jacob Simonsen. Vi skal genbruge og genanvende mest muligt og samtidig energiudnytte det restaffald, som ikke kan genanvendes. Det gælder både dansk affald og nærliggende landes affald, som ellers ville være blevet deponeret på lodsepladser. Det giver mening både for klima og for økonomi, så længe vi stadig er på vejen hen imod en cirkulær økonomi - en kompleks omstilling, som kræver intelligente løsninger og gennemtænkte overgangsscenarier.

 • Anmeld

  Bjørk Paamand Olsen · Adm. direktør, Holte Fjernvarme

  Forarbejdningen skal inddrages

  Jeg er meget enig i, at fældnings- og forarbejdsningsprocesserne for biomasse skal inddrages i det samlede CO2-regnskab. Og det samme skal CO2-omkostningerne ved genanvendelse af plast, vs. afbrænding.