Borgmester: Frederikshavn træder grønne fodspor

DEBAT: Når kommunen går forrest, følger erhvervslivet og private borgere, lyder det fra borgmester i Frederikshavn Birgit Hansen (S), der ser byrådets klimastrategi smitte af på alt fra banker til boligejere.  

Birgit S. Hansen (S)
Borgmester i Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn Kommune har en strategisk besluttet indsats på energiområdet. Den består blandt andet af en overgang til vedvarende energi.

Et erklæret vækstspor
Siden 2007, hvor byrådet vedtog at synliggøre den samlede indsats under sit eget brand ”Energibyen”, har klimaforbedrende arbejde været en vigtig del af Frederikshavn Kommune, og energi er et af kommunens erklærede vækstspor.

Energibyen er et erhvervsudviklingsprojekt og fungerer som projektsekretariat, der koordinerer, igangsætter og registrerer indsatserne. De spænder fra oplæg om energirådgivning til boligejere over udvikling af bølgeenergi til arbejdet med at placere et biogasanlæg i Frederikshavn. I 2014 tog man endnu et skridt og vedtog en plan for overgang til 100 procent vedvarende energi. Den beslutning arbejder Energibyen i dag med at realisere.

Lokalpolitisk blev beslutningen truffet for at opnå CO2-reduktion, men også forventningen om at skabe mange nye lokale arbejdspladser med overgangen til vedvarende energi blev vægtet højt og har fortsat stor betydning. 

Kommunen som rollemodel
På et tidligt tidspunkt stod det klart, at Frederikshavn Kommune som bygningsejer er rollemodel i forhold til at vise vej til forandring.

En synlig indsats sker for eksempel på de kommunale bygninger, daginstitutioner, skoler, rådhuset og idrætsanlæg, hvor der er et stort energiforbrug, og hvor borgerne kommer til hverdag. Her opererer vi med solcelleanlæg, og anskueliggør institutionernes fordele og forbrug for borgerne via en webportal.

Hjemmesiden er rettet mod brugerne og delt i tre kategorier, og de skal alle synliggøre fremskridt i energibesparelserne - uanset om det er for de ansatte, som driver anlæggene, som inspiration for borgere og brugere eller til undervisningsbrug, hvor solceller, der er installeret på skoler, inddrages i undervisningen i fx Natur og Teknik. 

Effektiv energistyring gennem en årrække gør, at bygningernes energibehov afstemmes i forhold til dagsforbruget, så vi undgår overproduktion. Allerede på nuværende tidspunkt viser solcelleinstallationerne sin værdi. De sparer Frederikshavn Kommune for, hvad der svarer til det gennemsnitlige forbrug i 200 husstande. Samtidig skal de kommunale bygninger tjene som inspiration til husejere, der ser potentialet i energirenovering. 

Et klimaaftryk på hele kommunen
En af udfordringerne for energiindsatsen i Frederikshavn Kommune er nemlig, at af 16.000 private boliger opført før 1980, trænger mange til energirenovering.

Derfor har Energibyen et samarbejde med og givet de lokale pengeinstitutter viden om energirenovering. Pengeinstitutterne opfordrer boligejerne til at låne til boligforbedringer, som nedsætter energiforbruget. Nogle pengeinstitutter er således inspireret til at tage skridtet videre og tilbyde egentlige energilån med lavere rente. Energibyen sætter sit klimaaftryk i hele Frederikshavn Kommune.

Vi bruger bæredygtighedselementstandarder, når vi bygger nyt og prioriterer for eksempel, at dagslys, kort transport, genbrug af byggematerialer, global footprint, indeklima, energiperformance, solceller, varmepumper og ventilation er tænkt ind i kommunens byggeprojekter. 

Det er også et ønske fra Frederikshavn Kommunes side at sætte fokus på samspillet med producenter om at indgå i et test- og demonstrationsmiljø. Energibyen arbejder konkret for, at energiindsatsen sker i samspil med virksomheder, lokale håndværkere og uddannelses- og forskningsinstitutioner med at få nye komponenter testet, udbredt og demonstreret.

Her er det vigtigt, at stramme og stive regler ikke hindrer muligheden for, at Frederikshavn Kommune går forrest og Energibyen opfylder klimamålet.

Forrige artikel V: Mere klimapragmatisme, tak! V: Mere klimapragmatisme, tak! Næste artikel DI: Gas er en del af den grønne fremtid DI: Gas er en del af den grønne fremtid
Med trusler skal klimalov bygges

Med trusler skal klimalov bygges

NYHEDSANALYSE: Det fremstår ofte som et teknisk problem at nå klimamålet om 70 procents reduktion af drivhusgasserne i 2030. De seneste dages trusler om at vælte klimaministeren og regeringen vidner om, at det i lige så høj grad bliver et politisk problem.