Branchedirektører: Bæredygtig biomasse skal sikre grøn omstilling

DEBAT: Der bør i den kommende evaluering af brancheaftalen tages hensyn til mulighed for udvidelse af biomasseforbruget, så bæredygtigheden fortsat vil være sikret, skriver de to branchedirektører Flemming Larsen og Troels Ranis.

Af Flemming Larsen og Troels Ranis
Branchedirektører i hhv. Træ- og Møbelindustrien og DI Energi

Restprodukter fra landbrug, skove, savværker og trævirksomheder udgør en væsentlig del af den biomasse, som har været krumtappen i omstillingen fra fossil til vedvarende energi. Aktuelt dækker fast biomasse lige over halvdelen af den vedvarende energiproduktion i Danmark. Det påpeger Klimarådet i den netop lancerede rapport om biomassens betydning for grøn omstilling.

Klimarådet anerkender, at biomasse anvendt til energiformål har en positiv effekt på klimaet, når biomassen høstes fra dokumenteret klimabæredygtige kilder. Der er altså god ræson i at anvende biomasse på kraftværkerne.

I Danmark har branchen selv været forudseende og allerede for flere år siden taget hånd om bæredygtigheden ved at indgå en frivillig aftale for de større kraftværker. Aftalen skal sikre, at biomassen kommer fra bæredygtigt drevet skov, og at gavntræ, som kan anvendes til for eksempel møbler, ikke anvendes til energiformål.

Det sidste er vigtigt, fordi carbonlagring i produkter har en bedre klimaeffekt end anvendelse til energi, og fordi det sikrer udnyttelse af den bedste del af biomassen til højværdiprodukter, hvilket også har betydning for savværker og virksomheder i træ- og møbelindustrien, som er afhængige af træressourcen fra skovene.

Det er meget positivt, at de store kraftværker er klar til evaluere brancheaftalen, så den endnu bedre kan sikre klimabæredygtig anvendelse af biomasse til energiformål.

Udvidelse af biomasseforbruget
Frit brændselsvalg er kommet på dagsordenen i diskussionerne om en ny energiaftale. Det vil give varmeværkerne mulighed for at vælge netop den eller de konkurrencedygtige energiteknologier, der er optimale for dem. For nogle vil det sikkert blive attraktivt at fyre med biomasse, hvilket kan give en forøget efterspørgsel.

Vi ser gerne, at der i den kommende evaluering af brancheaftalen tages hensyn til muligheden for udvidelse af biomasseforbruget, således at bæredygtigheden fortsat vil være sikret.

Endnu bedre vil det dog være, hvis bestræbelserne på at indføre bæredygtighedskriterier for fast biomasse på europæisk plan resulterer i kriterier, der i tilstrækkelig grad sikrer bæredygtigheden og herunder anvendelsen af træ til produkter. En europæisk løsning vil være langt at foretrække, både for at sikre at andre landes biomasseanvendelse også er bæredygtig, og for at sikre danske biomassebrugere adgang til omkostningseffektiv og bæredygtig biomasse.

Anvendelse af biomasse til energi skal foregå med bæredygtighedskriterier, der sikrer, at anvendelsen bidrager til opfyldelsen af vores klimamålsætninger.

Forrige artikel Concito: Infrastruktur skal være mere end en liste over nye og dyre projekter Concito: Infrastruktur skal være mere end en liste over nye og dyre projekter Næste artikel Tekniq: Balancen er tippet i regeringens energiudspil Tekniq: Balancen er tippet i regeringens energiudspil