Byggeriet: Danmark halter efter EU's nye klimastrategi

DEBAT: I EU har man stort fokus på energibesparelser i bygninger. Men på trods af Klimarådets anbefalinger glimrer byggeriet ved sit fravær i klimapolitikken herhjemme, skriver Camilla Damsø Pedersen.

Af Camilla Damsø Pedersen
Energipolitisk chef, Dansk Byggeri

I EU-Kommissionens nye klimastrategi er visionen klar: EU skal være klimaneutralt inden 2050.

I Dansk Byggeri er vi meget positive over for udmeldingen fra et EU, der begynder at blive mere og mere ambitiøst på klimaområdet.

I alle strategiens scenarier spiller energieffektivitet en nøglerolle. EU-Kommissionen lægger op til, at energiforbruget i EU inden 2050 skal reduceres med næsten 50 procent i forhold til 2005. EU forventer, at energieffektivisering i industrien vil spille en vigtig rolle, men langt det største fald i energiforbruget ventes at finde sted i bygninger.

Det store fokus på energibesparelser i bygninger er åbenlyst med de store potentialer, der er i dette segment. Dansk Byggeri vil derfor opfordre den danske regering til at indtage en nøglerolle, når klimastrategiens vision skal realiseres, så de flotte ord kan blive til konkret handling via regulering i de enkelte lande, i EU og globalt.

Opgaven skal også løftes af Danmarks snart nyvalgte EU-parlamentarikere, der efter et valg har et stort ansvar for, at de flotte intentioner bliver fulgt op af EU-regulering.

Mindre energi i bygninger
I Danmark er der desværre ikke helt det samme fokus på energibesparelser i bygninger som i EU. Der er i den grad behov for, at regeringen og Folketinget i højere grad tænker bygninger ind, når Folketinget de kommende måneder skal forhandle om klimapolitikken herhjemme.

Ikke mindre end 40 procent af energiforbruget i Danmark og EU bliver brugt i vores bygninger. I stedet for kun at fokusere på, hvordan vi producerer grøn energi, burde politikerne også koncentrere sig om incitamenter, der kan få private og virksomheder til at bruge mindre energi.

Desværre er regeringens klimaudspil fuldstændig blottet for initiativer, når det kommer til energibesparelser i bygninger. Og det på trods af, at energirenoveringer ifølge Klimarådet er en af de billigste måder at sikre lavere CO2-udslip på. Så hvorfor ikke være mere ambitiøse her?

Foregangsland i EU
Danmark har muligheden for at spille en nøglerolle som foregangsland i EU. Men det kræver, at vi er langt mere ambitiøse i vores energi- og klimapolitik, når det kommer til energibesparelser i bygninger.

I Dansk Byggeri har vi blandt andet følgende konkrete anbefalinger:

1) Politikerne bør fastsætte et bindende mål for reduktion af varmeforbruget i bygninger med mindst 30 procent frem mod 2050.

2) Der bør afsættes flere midler til indsatsen for fremme af energieffektivisering, som med energiaftalen blev skåret fra 1,5 milliarder kroner om året til 500 millioner kroner årligt fra 2021-2024.

3) Der bør stilles krav om energirenovering i kommunale og regionale bygninger, ligesom der i dag er krav om energirenovering af statens bygninger.

Vi har en stor opgave foran os i Danmark, hvis vi og andre EU-lande skal leve op til EU's klimamål. I Dansk Byggeri ved vi, at det bliver udfordrende, men vi er klar til at tage udfordringen op i selskab med andre brancher og hele det politiske Danmark.

Forrige artikel Jesper Theilgaard m.fl.: Flyskatter er både fornuftige og retfærdige Jesper Theilgaard m.fl.: Flyskatter er både fornuftige og retfærdige Næste artikel Holbæk: Der findes intet grønt Holbæk: Der findes intet grønt "quick fix"
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.