Concito: Danmark skal i grøn superliga for at vinde eksporten

DEBAT: Med et stærkt grønt brand er Danmark kommet på verdenskortet for lande som Kina, der er interesseret i at se fremtidens løsninger blive brugt i praksis. Derfor er det afgørende, at vi investerer nu, så vi ikke sakker bagud i det grønne kapløb, skriver Christian Ibsen. 

Af Christian Ibsen
Direktør, Concito

Vi snakker meget om det, men synes ikke at tage det alvorligt.

Danmarks eksport af grønne teknologier er et resultat af årtiers klima- og energiambitioner – ambitioner, der har drevet innovation og løsninger frem. Løsninger, som verden nu efterspørger i stor stil.

Regeringen har sat sig som mål, at vi fordobler den grønne eksport i de kommende år, men i takt med, at den globale grønne omstilling for alvor tager fart, vokser konkurrencen fra andre lande og virksomheder også markant.

Derfor må vi også forholde os til, at Kina og andre kun kommer til at kigge mod Danmark, hvis vi hvis er blandt de bedste – ikke hvis vi er gennemsnitlige.  

Det kræver, at Danmark spænder hjelmen og sætter et ambitionsniveau, der placerer os i den absolutte grønne superliga i de kommende år. Og netop her sniger bekymringen sig ind.

Showcase Danmark
I Concito har vi startet initiativet "Danmark som grøn vindernation" sammen med en række førende danske grønne virksomheder, for netop at understøtte visionen og argumentet om en fortsat dansk grøn lederrolle.

Der er nemlig meget på spil. Griber vi muligheden og sætter fuld turbo på grønne ambitioner og indsatser, vil et vigtigt dansk klimabidrag kunne gå hånd i hånd med endnu mere eksport og flere arbejdspladser i hele Danmark.

Trækker vi ind til siden og lader andres ambitioner trække fra, vil vi derimod miste terræn i det globale grønne kapløb, hvilket vil få negative konsekvenser for netop vækst og arbejdspladser i Danmark.

Den nuværende usikkerhed om de danske grønne ambitioner er allerede mærkbar. Alle, der snakker med de grønne virksomheder, vil vide, at budskabet er klart. Den danske showcase er vigtig!

Mange af virksomhederne har både produktion, test, innovation og udvikling i Danmark, og for dem er det altafgørende, at man netop i Danmark kan vise de bedste og mest ambitiøse løsninger frem.

Sat på spidsen kan netop denne showcase være afgørende for, at de mange arbejdspladser netop ligger her i Danmark i fremtiden.

Men hvad er det egentlig, vi kan i Danmark?
Grundlæggende har vi i Danmark demonstreret, hvordan man som land kan gå fra kul til vedvarende energi, sikre en tårnhøj forsyningssikkerhed i energisystemet og drive energieffektivisering fremad i bygninger og industri.

Alt sammen helt i top af den grønne ønskeliste i rigtig mange lande.  

Og det er som sagt resultatet af politiske visioner og ambitioner for både vedvarende energi og energieffektivitet.

Ambitionerne har været drevet af mange hensyn – men er i stigende grad et afgørende element i forhold til Danmarks bidrag til den globale klimaindsats.

Og med eksport af de danske grønne løsninger er vi med til at sikre betydelige reduktioner rundt omkring i verden. Høje klima- og energiambitioner giver altså med andre ord en klar, dobbelt grøn bundlinje.

Det grønne kapløb er i gang
Men vi kan ikke forlade os på, at fordi vi har en stærk position nu, så har vi det også i fremtiden.

Lige nu oplever vi en status quo i den danske eksport af energiløsninger, men ser man det i forhold til det stigende globale grønne marked, så er vores grønne eksport faldende relativt set.

(Investeringer i vedvarende energi aflæses på højreaksen, hvor den står angivet i milliarder USD. Energiservice er medregnet fra 2010. Kilde: Eksport af dansk energiteknologi og -service 2017 samt Bloomberg New Energy Finance). 

Vi følger således ikke vækstraten i markedet i de her år, og det kan vise sig at være en udfordring at fastholde vores globale grønne markedsandel.

Og her spiller Danmarks samlede grønne brand in. Hvis vi ikke skal forsvinde ind i mængden af grønne lande, så skal vi stikke ud og være det land, der viser, hvordan høje klima- og energiambitioner kan drive et grønt, velfungerende energisystem frem.

Vi skal som en grøn vindernation kunne føde en skov af innovative grønne virksomheder, der eksporterer løsninger globalt.

Så lad os få det grønne mod tilbage. Lad os ranke ryggen og beslutte os for at "komme først til månen".  

Høje klima- og energiambitioner er en investering, der måske koster lidt her og nu, men som kommer til at give igen mangefold i form af vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Forrige artikel Pia Olsen Dyhr: Grønne virksomheder trives med krav, ikke skyklapper Pia Olsen Dyhr: Grønne virksomheder trives med krav, ikke skyklapper Næste artikel S: Vi bliver fattigere, hvis vi ikke investerer grønt S: Vi bliver fattigere, hvis vi ikke investerer grønt
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.