Dan Jørgensen og Niels Fuglsang: Her er tre klimaråd til Timmermans

DEBAT: EU har brug for et højere mål om reduktion af drivhusgasser, der skal tages fat på udledningerne fra de svære sektorer som transport og landbrug, og så skal der satses massivt på vedvarende energi, skriver Dan Jørgensen (S) og Niels Fuglsang (S).

Af Dan Jørgensen (S) og Niels Fuglsang (S)
Hhv. klima-, energi- og forsyningsminister og MEP

I dag står den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans skoleret i Bruxelles. Vi har tre gode råd til ham.

Timmermans skal som den kommende første næstformand i EU-Kommissionen med ansvar for klimakampen godkendes af Europa-Parlamentet.

Her er det særligt medlemmerne af miljø- og energiudvalget, der skal stille ham kritiske spørgsmål om, hvordan han vil leve op til de flotte hensigter i 'Green Deal for Europe', som den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har stillet i udsigt.

Von der Leyen har indstillet Timmermans til at få ansvaret for den grønne dagsorden i EU, som omfatter både klima, miljø og natur. Han skal levere på en meget stor opgave. 

Den nye kommissionsformand, Ursula Von Der Leyen, har blandt andet forpligtet sig til at fremsætte et forslag om en europæisk klimalov inden for de første 100 dage af Kommissionens embedsperiode. 

Målet er klart: Europa skal være verdens første klimaneutrale kontinent og frontløber i den grønne omstilling.

Fra kulunion til klimaunion
Som socialdemokrater har vi meget at glæde os over. 

Vi gik netop til europaparlamentsvalg med et klart budskab om at gøre den tidligere kul- og stålunion til en klimaunion og med et ønske om at få en europæisk klimalov. 

Og vi har netop dannet en ny socialdemokratisk regering i Danmark, som har nedsat et regeringsudvalg for grøn omstilling. 

Det skal sikre, at grønne hensyn bliver tænkt på tværs af politikområder og bidrager til at gennemføre de strukturelle ændringer i samfundet, som skal til for at nå vores ambitiøse klimamål.

På det overordnede plan er der altså ingen tvivl om, at Danmark og EU trækker i den samme retning. 

Men organisering gør det ikke alene. Der skal handling bag ordene. Og det bringer os tilbage til høringen af Frans Timmermans i Europa-Parlamentet, hvor medlemmerne af både miljø-, energi- og transportudvalget får mulighed for at teste ham – og om muligt få ham til at love Parlamentet noget om, hvordan han vil forvalte sit mandat.

Vi ser frem til høringen, og vi har derfor formuleret tre konkrete anbefalinger til ham.

55 procent reduktion og livtag med de svære sektorer
For det første har vi brug for et højere klimamål i EU.

Vi er allerede på vej til at overopfylde det nuværende mål om 40 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. 

Det bør opjusteres til mindst 55 procent. 

Det nuværende mål er meldt ind som EU’s bidrag til Parisaftalen, og et højere mål vil sende et stærkt signal om, at EU fortsat er parat til at gå forrest i den globale kamp mod klimaforandringer.

For det andet er der behov for, at vi nu også tager fat på at få reduceret udledningerne fra de svære sektorer, eksempelvis transport og landbrug. Ligesom tidligere er der brug for, at vi sammen tager kampen og i fællesskab finder de løsninger, der skal til. Der er blandt andet brug for en fælles plan for udfasning af nye benzin- og dieselbiler i EU.

Massiv satsning på vedvarende energi
For det tredje er der behov for en massiv satsning på vedvarende energi i EU, hvor energisektoren står for en fjerdedel af EU’s drivhusgasudledninger. 

Vi skal sætte fart på udbygningen af havvind i Nordsøen. Og vi skal blive endnu bedre til at udnytte den grønne strøm, vi producerer ved at elektrificere endnu større dele af samfundet og konvertere den grønne strøm til grønne brændsler, der kan bruges i transportsektoren. 

Vi bør have EU-strategier for at fremme det.

En kommissærhøring er som enhver anden eksamen i den forstand, at man klarer sig bedst, hvis man læser på lektien. Vi håber, at Frans Timmermans vil læse vores anbefalinger. Så ja, vi har sendt dem til ham på hollandsk.

Forrige artikel SF:  Kan Timmermans og Vestager sætte en klar retning? SF: Kan Timmermans og Vestager sætte en klar retning? Næste artikel Debat: Glem ikke, at vi er blandt de mest forurenende folkefærd Debat: Glem ikke, at vi er blandt de mest forurenende folkefærd
  • Anmeld

    Jens Voldby Crumlin

    Der skal handling bag ordene Dan Jørgensen !

    Det er bydende nødvendigt for Dan Jørgensens troværdighed at han melder klart ud med et stop for nye licenser i Nordsøen. Uden et stop for licenserne ved vi at regeringen fører samme nølende og hykleriske politik på klimaområdet som den tidligere regering. Kom nu ud af busken Dan Jørgensen !!!

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.