Danmark har ikke plads til solcelleparker

SOLCELLER: Store solcelleparker, som fylder meget og skæmmer landskabet, bør vælges fra til fordel for solceller på bygninger og langs veje. Sådan lyder en anbefaling i Teknologirådet i ny rapport om prioritering af Danmarks knappe arealer.

Der er så mange ønsker og planer for, hvordan fremtidens skove, landbrug og energiproduktion skal se ud, at det vil kræve 140 procent af Danmarks arealer i 2050 at opfylde alle ønskerne.

Bare når det gælder energiproduktion, ser det ud til, at 10 procent af Danmark skal bruges til vindenergi, biomasse og solceller.

Men der er altså brug for en strammere prioritering, med mindre Danmark på magisk vis vokser sig 40 procent større i løbet af de næste cirka 30 år. Og en af de ting, der ikke bliver plads til, er de store marker fyldt med solceller, som ellers i stigende grad dukker frem på Danmarkskortet i disse år.

Login

 • Anmeld

  Søren Egge Rasmussen · Energiordfører for Enhedslisten

  Der er plads til solceller og solfangere.

  Hvis vi skal op på 20 % el fra solceller kan det etableres på under 15.000 ha.
  Vi har 2,4 mio ha landbrugsjord, heraf ca 1 mio ha med korn til svinefoder. Så en lille reduktion af svineproduktionen giver plads til solceller.
  Men også fint hvis der kan opsættes flere solceller ved tekniske anlæg.
  PS. det svækker tilliden til en artikel, der starter med at skrive om solceller og bringer et billede med solfangere.

 • Anmeld

  Henning Bo Madsen, NOAH Community Power · Formand Vestjyllands Energi- og Miljøforening

  Decentrale muligheder

  Der er masser af ubrugte arealer .f.eks. i industrikvarterer som kan udnyttes.
  Hvis beslutningstagerne vedtog fornuftige vilkår for lokale solcellelav, så ville lokale borgere og virksomheder gå sammen og finde kreative og billige løsninger.
  I øvrigt er græssende dyr helt almindeligt ved decentrale kraftvarmeværkers solvarmeanlæg og dyrkning af lave afgrøder mellem solcellepaneler vil også være muligt.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Hvorfor inddrage landbrugsjord ?

  Jeg er helt enig i at solceller skal op at dække 20 % af el produktionen, men med alle de smarte løsninger der er udviklet hvor solceller bliver integreret i bygninger og sågar vejbaner, er det så overhovedet nødvendigt at inddrage landbrugsjord ? Har Søren Egge og Enhedslisten regnet på det ? Argumentet om at de 15.000 hektar bare giver en lille reduktion af svineproduktionen er dårligt valgt. Enhedslisten går af gode grunde ikke ind for den nuværende landbrugsmodel men istedet en 100 % omlægning til økologisk landbrug og langt flere områder udlagt som beskyttet natur. I denne model der ikke skal være afhængig af import af foder og gødning udefra vil der være god brug for landbrugsjord til dyr på græs og produktion af grøngødning og foder.