Dansk Byggeri: Det kræver investeringer at undgå klimakatastrofen

DEBAT: Selvom den grønne omstilling ikke er gratis, så er det den eneste vej at gå, hvis vi skal undgå klimakatastrofen. Derfor undrer det, at regeringen helt bortprioriterer energispareindsatsen, der stadig har et stort uudnyttet potentiale, skriver Camilla Damsø Pedersen.

Af Camilla Damsø Pedersen
Energipolitisk chef i Dansk Byggeri

Bølgerne går højt i disse dage, når politikerne forhandler om Danmarks fremtidige energipolitik.

Det handler i høj grad om, at omstillingen til at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 skal være omkostningseffektiv, og det handler om finansiering.

Der er ikke så stor enighed om, hvordan den grønne omstilling skal finansieres. Men alle er enige om, at den ikke skal gøres dyrere, end den behøver at være.

Den eneste vej
Det, vi skal huske, er, at enhver omstilling kræver investeringer.

Selvfølgelig koster det penge at bygge havvindmølleparker, biogasanlæg og så videre. Det er heller ikke gratis at integrere de store mængder af strøm fra den stigende elproduktion.

Og det koster også penge at øge effektiviteten af den energi, vi bruger. Præcis som det heller ikke var gratis, dengang Danmark satsede på kraftvarme og naturgas.

Prisen for den grønne omstilling er en pris, der er værd at betale.

Ikke kun fordi vi er så heldige, at Danmark har suveræne muligheder for øget vækst og beskæftigelse ved at satse grønt. Men også fordi det er den eneste rigtige vej at gå for klimaet, miljøet – og for de kommende generationers skyld.

Følgerne af verdens forbrug af fossile brændsler bliver tørke, oversvømmelser, orkaner og sult.

Det er klimaforandringer, vi allerede ser tendenser til rundt omkring i verden i dag. Care Danmark anslår i en rapport, at 14,7 millioner mennesker alene i 2015 blev drevet på flugt fra deres hjem på grund af klimaforandringer.

Derfor er det på høje tid, at vi begynder at tale lige så meget om en kommende klimakatastrofe, som vi taler om flygtningekrise.

Hvis ikke Danmark, hvem så?
Politisk er der heldigvis også enighed om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Derfor undrer det også, at regeringens udspil til en ny energiaftale fuldstændig mangler initiativer til at øge indsatsen for energibesparelser i vores bygninger.

De samfundsøkonomiske potentialer for energibesparelser er store, men de kommer ikke af sig selv. Tværtimod ser vi en tendens til et stigende energiforbrug i vores boliger.

Derfor en opfordring til politikerne – husk nu også energibesparelser i bygninger og industri i tillæg til en ambitiøs udbygning med vedvarende energi.

Danmark er et af verdens rigeste lande, og vi har kernekompetencer inden for energiteknologier. Hvis Danmark ikke går forrest og fører en ambitiøs klima- og energipolitik, hvem gør så?

Forrige artikel Bendt Bendtsen: Indvandring og klima vil dominere EP-valget Bendt Bendtsen: Indvandring og klima vil dominere EP-valget Næste artikel Dansk Energi: Drop skrækscenarier om digitale elmålere Dansk Energi: Drop skrækscenarier om digitale elmålere
 • Anmeld

  Søren Büchmann Petersen · Energipolitisk chef

  Den såkaldte enighed om at det ikke skal gøres dyrere end det behøver at være

  Tak for et fint indlæg.

  Du skriver, at "alle er enige om, at den (grønne omstilling red.) ikke skal gøres dyrere, end den behøver at være".

  Gid det var så vel.

  Når jeg lytter til debatten, er det min oplevelse, at der er rigtig mange sær- og brancheinteresser, som ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i, hvad der samfundsøkonomisk er bedst.

  Der er også eksempler på omstillingsiver, som der kan sættes spørgsmålstegn ved. Tænk, hvis vi i sin tid fx havde gennemført en fuld vindudbygning til "Anholtpriser", som der jo var fortalere for. Så havde der ikke været meget til overs til dagens forskning, alternative energiformer og hvad vi ellers vil på den grønne dagsorden.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.