Dansk Byggeri: Sejr at EU sætter energieffektivitet først

DEBAT: EU-Kommissionen skal sigte højere og gå efter 40 procents energieffektivitet i 2030, akkurat som Europa-Parlamentet foreslår. Det mener Camilla Damsø Pedersen fra Dansk Byggeri.

Af Camilla Damsø Pedersen
Chefkonsulent, Dansk Byggeri

EU har i mange år haft bindende mål for vedvarende energi og reduktionen af drivhusgasser. Aldrig før har et bindende EU-mål for energieffektivitet for alvor været i spil. Det er der mulighed for nu med EU-Kommissionens nyligt fremlagte store energilovpakke.

Der er rigtig mange elementer i den nye lovpakke, som Dansk Byggeri byder velkommen. Det er et grundlæggende princip i EU-Kommissionens nye energipakke, at energieffektivisering kommer først i den energipolitik, der skal føres.

Det indebærer, at der skal tages højde for energieffektivisering, også ved fastlæggelse af regler for energimarkeder, forsyningsteknologier mv.

Utrolig positiv EU-linje
Det er en utrolig positiv linje EU-Kommissionen lægger. Dansk Byggeri kan kun opfordre de danske politikere til at følge princippet og sætte energieffektivisering først, på samme måde som EU-Kommissionen.

Det er helt og aldeles nødvendigt, hvis vi skal nå målet om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 omkostningseffektivt.

Ambitionerne for energieffektivisering kan dog være svære at få øje på i den nationale politiske dagsorden, hvor mål for vedvarende energi og fleksibilitet fylder det meste.

Og det er ærgerligt, for vedvarende energi og fleksibilitet er vigtigt, men energieffektivisering burde have mindst lige så meget vægt, hvis ikke mere.

Bindende EU-mål vil være en kæmpe sejr
Et af de vigtigste elementer i den nye lovpakke er, at EU-Kommissionen foreslår et bindende mål om 30 procents energieffektivisering i 2030. Hvis det endelig lykkes at få fastsat et bindende EU-mål for energieffektivitet vil det vil være en kæmpe sejr.

Der er mange omkostningseffektive potentialer for energieffektivisering i EU – ikke mindst i vores bygninger, som står for knap 40 procent af energiforbruget.

Et bindende mål med tilhørende virkemidler vil kunne gøre en stor forskel i forhold til realiseringen af disse potentialer. Derfor er det også positivt, at EU stadig lægger vægt på nationale strategier for energirenovering af bygningsmassen.

Europa-Parlamentet har længe arbejdet for et bindende mål, dog ser de gerne et mere ambitiøst et af slagsen på 40 procents energieffektivitet i 2030.

Omvendt har der blandt medlemslandene i ministerrådet aldrig før været opbakning til et bindende mål for energieffektivitet. Derfor forventer vi også, at det vil blive en lang kamp, før forslaget bliver en realitet. Forhandlingerne om energipakken kan snildt tage op til 2 år.

Indfør bindende mål på 40 procents energieffektivitet i 2030
Dansk Byggeri ser, ligesom Europa-Parlamentet, gerne et bindende mål på 40 procents energieffektivitet i 2030, og ikke blot de 30 procent, som EU-Kommissionen lægger op til.

Når det er sagt, vil det stadig være en sejr at få et bindende EU-mål for energieffektivisering for første gang nogensinde.

Danmark har tidligere, blandt andet ved forhandlingerne om EU’s 2020-energimål, prøvet på at få ministerrådet til at bakke op om et bindende EU-mål for energieffektivisering. Det er vores håb, at Danmark fortsat vil arbejde proaktivt for dette i ministerrådet.

Det er en chance, der vil være alt for god at gå glip af på så mange fronter, miljømæssigt i forhold til klimadagsorden. Men så sandelig også beskæftigelsesmæssigt i forhold til det marked af energieffektive løsninger og produkter, som vil kunne åbne sig op for danske eksportvirksomheder.

Forrige artikel Naboer til vindmøller: Mere havvind er et tigerspring for den grønne omstilling Naboer til vindmøller: Mere havvind er et tigerspring for den grønne omstilling Næste artikel Professor: Biobrændstoffer kan være det eneste realistiske alternativ Professor: Biobrændstoffer kan være det eneste realistiske alternativ