Dansk Energi: Brancheaftale om biomasse kan blive endnu bedre

DEBAT: Dansk biomasse er bæredygtig, ikke mindst på grund af den stærke brancheaftale, der blev indgået mellem aktørerne på energiområdet. Nu, to år efter, er tiden kommet til at gøre aftalen endnu stærkere, skriver Kristine van het Erve Grunnet.

Af Kristine van het Erve Grunnet
Chefkonsulent, Dansk Energi

Bæredygtig biomasse er med til at sikre, at Danmark tager et solidt skridt mod at være fri af fossile brændsler.

Netop nu lægger en række danske kraftvarmeværker sidste hånd på de rapporter, som dokumenterer deres brug af den bæredygtig biomasse.

Det er et resultat af brancheaftalen på området, som stiller skrappe krav om bæredygtigheden af de træpiller og den træflis, der brændes af. Det er anden gang, værkerne frivilligt fremviser, at den biomasse, de bruger, lever op til nogle af de mest ambitiøse krav om bæredygtighed. 

Centrale spørgsmål skal afklares
Efter to år med brancheaftalen er tiden kommet til at evaluere den, så vi kan gøre en stærk aftale endnu stærkere og sikre, at den bæredygtige biomasse fortsat bidrager markant til målet om 50 procent vedvarende energi i 2030.

Her er nogle af de centrale spørgsmål, som skal afklares i forbindelse med en ny brancheaftale:

  • Med det nye direktiv om vedvarende energi får vi bindende europæiske kriterier for bæredygtighed af træpiller og træflis. Men den kommende regulering er i branchens øjne ikke ambitiøs nok. Det betyder, at vi diskuterer, hvorvidt vi kan fastholde en dansk brancheaftale.
  • Den biomasse, danske kraftvarmeværker bruger, er bæredygtig og leverer CO2-reduktioner. I forbindelse med evakueringen af brancheaftalen vil vi se på mulighederne for, hvordan vi kan dokumentere dette endnu bedre – eksempelvis gennem mere detaljeret information om landeoprindelse samt træart og type.
  • Kravene i brancheaftalen gælder kun biomasse fra skov. Vi indgår i øjeblikket i drøftelser om, hvorvidt aftalen kan udvides til ikke-skov, og hvordan det kan ske.

Positive effekter skal dokumenteres
Brancheaftalen har resulteret i nye og flere procedurer, som sikrer bæredygtigheden i biomassen og holder Danmark i klimasporet. Aftalen er dokumentationen for, at energibranchen lever op til sit ansvar.

Samtidig har aftalen ført til et tættere samarbejde mellem skovbruget og kraftvarmeværker.

Begge sider har forstået behovet for at dokumentere, at den biomasse, vi bruger, er god for klimaet samt beskytter biodiversitet og skovens økosystemer.

Det vil vi bygge videre på og gerne i fællesskab med et bredt udsnit af aktørerne på området.

Derfor indbyder vi henover de næste seks måneder til dialog med det formål at blive endnu bedre til at dokumentere biomassens positive effekter. 

Forrige artikel Verdens Skove: Manglende udfasning af biomasse giver ikke grøn førertrøje Verdens Skove: Manglende udfasning af biomasse giver ikke grøn førertrøje Næste artikel Klimarådet:  Vi skal have styr på biomassens klimabelastning Klimarådet: Vi skal have styr på biomassens klimabelastning
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.