Dansk Energi: Brint ikke et reelt alternativ til udlandsforbindelser

REPLIK: Det er absurd at stille brintproduktion op som et alternativ til Viking Link – et elkabel, der skal forbinde Danmark og Storbritannien. Det mener Dansk Energi om kritik fra Partnerskabet for brint og brændselsceller. 

Af Stine Leth Rasmussen
Afdelingschef for produktion og analyse, Dansk Energi

Sammen med Dansk Industri opfordrer Dansk Energi 25. oktober her på Altinget til, at regeringen godkender det planlagte elkabel Viking Link mellem Danmark og England. Det gør vi netop, fordi vi tror på, at Danmark er bedst tjent ved at handle med omverden og sælge vores varer der, hvor de har størst værdi.

Både Danmark og England kan tjene på Viking Link
På den måde kan vi som lille, åben økonomi tjene gode penge på eksport af energi – nøjagtigt som med legoklodser, fødevarer, insulin og alle de andre produkter, danske virksomheder producerer. Det er en god forretning at kunne sælge el til udlandet, hvis det har en højere værdi dér end herhjemme.

Og den store prisforskel mellem Danmark og Storbritannien på engrosmarkedet for el betyder, at begge lande har en solid samfundsøkonomisk gevinst ved at handle el. Samtidig er sammenkoblingen af energisystemer vejen frem, når vi i fremtiden får stadigt mere vedvarende energi i Europa.

Brintproduktion ikke et konkurrencedygtigt alternativ
Derfor hænger det ikke sammen, når Tejs Laustsen Jensens fra Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 3. november ønsker at stavnsbinde dansk el til forbrug i Danmark. Han foreslår her på Altinget, at vindmøllestrøm i stedet omdannes til brint og bruges i brintbiler. Det er en absurd osteklokke-forestilling, at dansk el skal forbeholdes danskerne – og for øvrigt i fundamental modsætning til den måde, vi allerede handler el på tværs af grænserne i Norden.

Absurd er det også, at stille brintproduktion op som et alternativ til Viking Link, som påtænkes færdig i 2022. Det ville være skønt, hvis el kunne lagres nemt og billigt via brint. Men det er desværre endnu ikke tilfældet. Den seneste store analyse af kommercialisering af brintteknologier fra i år konkluderer, at brint ikke ser ud til at blive en omkostningseffektiv slutbruger-teknologi på denne side af 2035.

Det er ærgerligt, for brint har gode egenskaber som energibærer, og er af flere tiltænkt en central rolle som erstatning for fossile brændsler i bl.a. transportsektoren. Men teknologien ser altså ikke ud til at blive konkurrencedygtig med de øvrige fossilfrie alternativer de kommende mange år.

Vi må være realistiske
Der er lang tid til 2035, og vi er nødt til at agere realistisk og anvende de værktøjer, der får vores energisystem til at hænge sammen fra dag til dag. Løsningen på den udfordring ligger derfor både i udveksling af el med nabolande og i en øget elektrificering af vores transport og opvarmning – eksempelvis med store varmepumper i den decentrale varmeforsyning.

Ea Energianalyse har undersøgt samspillet mellem Viking Link og store varmepumper. De konkluderer, at en kombination af de to skaber markante samfundsøkonomiske gevinster til Danmark. Viking Link er en ’no regrets’ mulighed, der gavner det danske energisystem.

Om brint bliver en central spiller på den lange bane må tiden vise. Men her og nu kan vi ikke indrette vores energisystem på forhåbninger til en lagringsteknologi, der foreløbig er uprøvet i stor skala.

Forrige artikel DTU: Langsigtede mål har gjort os til verdensmestre i bæredygtig energi DTU: Langsigtede mål har gjort os til verdensmestre i bæredygtig energi Næste artikel De Frie Energiselskaber: Grådige elmonopoler malker tilskudsordning De Frie Energiselskaber: Grådige elmonopoler malker tilskudsordning