Dansk Energi: Husk innovation i fremtidens forsyning

DEBAT: Der skal ikke spændes ben for udvikling og forskning i en sektor som forsyning, hvor mulighederne på det globale marked er enorme, skriver Anders Stouge fra Dansk Energi.

Af Anders Stouge

Vicedirektør i Dansk Energi

Regeringen har lagt en forsyningsstrategi frem med mange gode og positive takter. Hvem kan være uenig i, at monopolselskaber skal være neutrale, reguleres og have incitamenter til effektivitet?

Og hvem er uenig i, at selskaberne skal ledes effektivt - og at vi skal have en høj forsyningssikkerhed i Danmark? Det er gode og sunde elementer.

Selvom det er vigtigt, så er et rent fokus på effektivitet dog for simpelt. Et grønt sammenhængende energisystem skal også have rum til udvikling af nye løsninger og teknologier.

Den udvikling kræver, at forsyningssektorerne stiller sig til rådighed for test, afprøvning og demonstration af de nye løsninger, før de er markedsmodne. Men det vil ikke ske, hvis reguleringen ensidigt tvinger dem til kun at have fokus på effektivitet og omkostningsbesparelser.

Vi kan selvfølgelig satse på, at udviklingen finder sted i udlandet, hvor vi så kan købe løsningerne. Men så går vi glip af muligheden for at være førende på kompetencer og teknologier, som Danmark kan sælge til udlandet. Derfor mangler vi et grundlæggende fokus på innovation i regeringens oplæg til, hvordan vi indretter og driver fremtidens forsyningsarter i Danmark.

Skal tænke på forbrugerne

Forsyningssektorens bidrag til innovation handler ikke kun om, at forsyningsselskaberne efterspørger allerede udviklede løsninger og teknologier, der kan øge deres effektivitet.

Det handler i lige så høj grad, og måske endnu mere, om, at forsyningsselskaberne uden regulatorisk-økonomisk afstraffelse deltager i modningen af perspektivrige, men umodne teknologier og løsninger.

Eksempelvis gennem test, afprøvning og demonstration sammen med leverandører, universiteter og offentlige forsknings- og demonstrationsmidler.

Regeringens udspil til en ny forsyningsstrategi peger ellers i en retning, som elnetselskaberne længe har pejlet efter. 10 års erfaring på den udstukne rute fra regeringen har leveret markant faldende omkostninger. Til gavn for forbrugerne.

Og det er lige præcis forbrugerne, vi skal tænke på, når vi lægger planer for fremtidens forsyning.

Men det kræver nytænkning at skabe fremtidens forsyning. Her har vi brug for, at politikerne bidrager, når forsyningsstrategien skal vedtages endeligt. Hvis vi ender med et ensidigt fokus på omkostningsreduktion – er der en alt for stor risiko for, at det kvæler muligheden for innovation - og det kan blive dyrt i længden.

Selvfølgelig skal naturlige monopoler have fokus på at holde låg over omkostningerne. Men fordelen ved innovation er, at det kan fremelske endnu mere effektive løsninger.

Forsyningsstrategien skal gå en grøn vej

I dag medfører omkostninger for elnetselskaberne til afprøvning, test og demonstration af umodne teknologier en økonomisk straf. Det kan ikke fortsætte i et forsyningssystem, som er langt mere sammenhængende og komplekst, end dengang sektorreguleringerne blev udviklet.

Innovative omkostningseffektive løsninger som levetidsforlængende temperaturstyring af transformatorstationer i England eller implementering af batteriteknologi i nettet som i Frankrig falder ikke ned fra himlen, og de opstår ikke af sig selv.

De kræver viden, vilje og et forudgående udviklingssamarbejde mellem forsyningsselskaberne og erhvervslivet. Og det kræver gå-på-mod og tålmodighed, for det er langt fra alle ideer, der viser sig at bære frugt.

Men der skal være mulighed for at samarbejde med erhvervslivet om at udvikle løsninger, som fremtiden skal bygge på.

Når statsministeren i sin tale ved Folketingets åbning fremhæver, at vi skal fastholde vores position inden for grøn teknologi og energiløsninger, vil det være absurd, hvis forsyningsstrategien ender med at trække den anden vej.

Og når vi i Danmark ved COP21 har forpligtet os til det ambitiøse program ”Mission Innovation” – ja, så er det meningsløst, hvis forsyningsstrategien ender med at stå i vejen for det offentlige-private samspil, som “Mission Innovation” rent faktisk bygger på.

Så kære Folketing; spænd ikke ben for forskning, udvikling og demonstration i en sektor, hvor mulighederne på det globale marked er enorme.

Forrige artikel Professor: Klimaforandringerne er her – der er brug for handling Professor: Klimaforandringerne er her – der er brug for handling Næste artikel Professor: Grøn vækst forudsætter en ambitiøs klimalovgivning Professor: Grøn vækst forudsætter en ambitiøs klimalovgivning
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.