Dansk Energi: Spark klimaaftale om transport i mål inden nytår

DEBAT: Det kan havde lange udsigter med at blive enige om en klimaaftale. Men transporten kan ikke vente på de langsigtede løsninger, skriver Lars Aagaard. 

Af Lars Aagaard
Administrerende direktør, Dansk Energi

Regeringen har lanceret sit klimaudspil og forhandler i disse uger. Det står ret klart, at der ikke er momentum for at lande en samlet klimaplan før jul – og måske ikke før efter et folketingsvalg. Men på transportområdet kan vi ikke vente.

Regeringens mål om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 og nye plug-in-hybridbiler i 2035 er på niveau med de mest ambitiøse lande i EU, som er det selskab, Danmark skal befinde sig i. Om vi når målene, afhænger af, at mange lande trækker i den rigtige retning. Beslutningerne i det danske folketing er vigtige, fordi de indgår i et samlet signal til bilindustrien og investorerne om, at retningen er givet.

Derfor skal regeringens klimaudspil omsættes til en samlet grøn transportpolitik, som anviser konkret handling på den korte bane. Langsigtede mål er godt, men ikke tilstrækkeligt.

Giv os mere end to års ro om afgifter
Ideelt fører de aktuelle forhandlinger om transportdelen af klimaudspillet til det ultimative afgiftssystem, der tilskynder danskerne til at vælge de fossilfri biler – herunder elbiler – og samtidig sikrer de nødvendige indtægter til den fælles kasse. At det skulle lykkes at lande årtiers reform af bilbeskatningen inden for få uger er mildt sagt ambitiøst, men respekt for at en kreds af partier vil prøve den vej.

Skulle det vise sig, at den reform ikke kan lade sig gøre af politiske eller tekniske årsager, må forhandlingerne ikke ende i nødsporet. Nej, så må partierne samles om en ny køreplan: at gennemføre justeringer af firmabilsbeskatning, taxilovgivning og afgifter, der rammer elbiler – samt at tilføre penge til udvikling af infrastruktur.

Fra energisektoren – ikke mindst på vegne af dem, som lægger hånden på kogepladen i forhold til at forberede elnettet, og dem, som investerer i ladeinfrastrukturen – har vi en bøn: Giv os en længere periode end to år med ro om afgifterne på elbiler.

Undgå sammenbrud i forhandlinger
I sit udspil lægger regeringen op til en justering af afgifterne på elbiler med kun et toårigt sigte, mens en kommission skal arbejde med mulige langsigtede løsninger på at udbrede elbiler, uden der opstår et for stort afgiftshul i statskassen. Det er en fin idé. Men kommissionsarbejde kan blive forsinket, og den efterfølgende politiske behandling tager også sin tid.

Derfor er to års ro om afgifterne på elbiler for lidt. Så ender vi hurtigt i en ’stop-and-go-situation’ igen. Investorerne, importørerne og ikke mindst kunderne har krav på klare og stabile rammer for elbiler, så de kan handle i tillid til, at der ikke lurer store omvæltninger rundt om hjørnet.

Der er grænser for, hvor mange penge man kan investere i håbet om, at der kommer elbiler på vejene. En aftale om kortsigtet justering af rammerne for dem, som skal satse på udbredelsen af elbiler, må derfor gerne række et par år længere frem.

Vi skal for alt i verden undgå, at forhandlingerne bryder sammen med den konsekvens, at elbilerne ikke får et hjælpende skub. Det vil markedet hurtigt registrere, og salget af elbiler går i stå. Danmark ender dermed i den bizarre situation, hvor vi vil være blandt de lande med de mest progressive, grønne skåltaler, men blandt dem med den ringeste vilje til at gøre noget på den korte bane for den klimavenlige transport.

Forrige artikel Ida Auken: Selvfølgelig er en million elbiler muligt Ida Auken: Selvfølgelig er en million elbiler muligt Næste artikel L&F efter klimaudspil: Landbruget slipper ikke for let L&F efter klimaudspil: Landbruget slipper ikke for let