Dansk Energi til forskere: Vi drikker gerne dialogkaffe med resten af energiverdenen

REPLIK: Vi inviterer gerne til dialogkaffe med resten af energisektoren, så samarbejdet kan baseres på saglighed og fælles forståelse, skriver Dansk Energi i en replik til AAU-forskere, som kritiserer Dansk Energi for ensidigt fokus.

Af Kamilla Thingvad og Stine Leth Rasmussen 
Hhv. afdelingschef for detailmarked og energieffektivitet og afdelingschef for produktion og analyse, Dansk Energi

Samarbejde er et omdrejningspunkt for os i energibranchen. Vi kan ikke omstille energisystemet eller skabe gode løsninger for Danmark uden samarbejde med forskere, myndigheder, politikere og ikke mindst vores kunder. 

Derfor er det med nogen undren, vi læser indlægget fra tre forskere fra Aalborg Universitet her i Altinget 14. december, hvor Dansk Energi dels beskyldes for manglende fokus på samarbejde, dels tillægges holdninger, vi ikke har.

Vi vil meget gerne samarbejde om eksisterende og fremtidige udfordringer. Det har vi gjort før og gør det gerne igen. Som eksempel har vi i de sidste par år frem mod en kommende energiaftale holdt en lang række dialogmøder og debatter under navnet Giv energien videre. Her har en af de tre forskere aktivt deltaget i debatten, ligesom vi også havde glæden af at have ham på scenen til et af vores seneste årsmøder.

Men vi kan selvfølgelig fortsat blive klogere i fællesskab – og derfor har vi også inviteret alle tre forskere til kaffe. Vi værdsætter dialog, men det skal være uden, at vi fejlagtigt tillægger hinanden holdninger.

For god ordens skyld er her et kort rids af, hvad Dansk Energi mener og ikke mener.

Grønnere strøm
Det er korrekt, at vi mener, at vi skal bruge den stadigt grønnere strøm til mere. Med en øget elektrificering af samfundet kan vi i højere grad effektivisere energiforbruget og samtænke hele energisystemet – fra produktion til forbrug. Sådan kan vi også opnå intelligente energieffektiviseringer og spare på den fossile energi.

Elektrificeringen skal ske i større dele af transport- og varmesektoren og i procesenergiforbruget, netop for at erstatte fossile brændsler med grøn strøm. Pointen er, at en hastig teknologiudvikling inden for sol og vind medfører, at det er billigt at producere CO2-fri el.

Samtidig er prisen på eldrevne teknologier som elbiler og varmepumper på vej ned. Det gør det til god klima- og energipolitik at erstatte olie, gas, benzin og diesel med strøm, der bliver grønnere. Her spiller fjernvarme – som vi også har i vores medlemskreds – en vigtig rolle i den fremtidige omstilling og elektrificering.

Lavemissionssamfund i 2050
Så kæmper vi – formodentligt sammen med de tre forskere – om, at gøre Danmark til et lavemissionssamfund i 2050. Derfor må vi først og fremmest fokusere på at spare på den energi, der stadig produceres på fossile brændsler. Sådan får vi mest CO2-reduktion for pengene.

Her skal vi bruge den grønne strøm til mere – og derfor bør afgiften på el sættes ned, som Skatteministeriet, miljøøkonomiske vismænd, politikere og mange andre organisationer argumenterer for.

Vi skal gentænke vores tilgang til energieffektivisering, så vi koncentrerer kræfterne der, hvor vi høster de største samfundsøkonomiske gevinster. Det handler også om at energirenovere vores bygninger, når de alligevel skal renoveres, for det er her, at det giver en gevinst for samfundet.

Det betyder mange besparelser i vores bygninger i årene, der kommer. Det handler om et fortsat fokus på de mange rentable energieffektiviseringer, der findes i erhvervslivet, men som har brug for et skub for at blive realiseret.

Ja til dialogkaffe
Dansk Energi arbejder ikke for en fremtid, hvor elpaneler dækker hele Danmarks varmeforbrug – med alt hvad deraf følger af ekstra omkostninger til ekstra vindmøller, transmission og distribution samt lagring. Det scenarie giver ikke mening, og det har vi aldrig talt for.

I vores høje elektrificeringsscenarie har vi frem til 2030 forudsat samlet cirka 3,5 TWh el til varme fordelt på flere individuelle varmepumper og flere varmepumper i fjernvarmen og i procesindustrien. Med andre ord et scenarie, hvor stigningen i forbruget af el til varme er under en tiendedel af den stigning, der ses i det ekstreme elvarmescenarie med 47 TWh til elpaneler, som AAU-forskerne tillægger os.

Vi er enige i, at der er brug for mere samspil på tværs af el, varme, gas, vand, affald osv., men det skal ikke være med udgangspunkt i ideologi, men på basis af omkostningsægte rammer. Og det vil vi opnå ved en markant lettelse af elafgiften. Så vi kan bruge vindmøllestrøm til at producere fjernvarme med eldrevne varmepumper og gøre det samlede danske energiforbrug grønnere.

Vi ser frem til dialogkaffe og til en fortsat levende debat med resten af energiverdenen. Samarbejde fungerer bedst, når dialogen er baseret på faglighed og ægte forståelse for og interesse i hinandens synspunkter. Det vil vi gerne facilitere.

Forrige artikel Møllgaard: Udnyt mulighederne i den grønne gas Møllgaard: Udnyt mulighederne i den grønne gas Næste artikel Konservative: Varmerekorder må ikke blive new normal Konservative: Varmerekorder må ikke blive new normal
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.