Dansk Erhverv: Brancheinteresser skal ikke diktere energispareindsatsen

DEBAT: Det skal være potentialet og ikke brancheinteresser, der bestemmer den fremtidige energispareindsats, skriver Søren Büchmann Petersen, energipolitisk chef, Dansk Erhverv.

Af Søren Büchmann Petersen,
Energipolitisk chef, Dansk Erhverv

Fremtiden for energispareindsatsen har fyldt godt i debatten op til regeringens kommende energipolitiske udspil. Fra nogle sider er der er blevet argumenteret for en kraftig beskæring af indsatsen, mens andre har talt for, at den fremtidige energispareindsats bør indeholde en indsats på udvalgte områder, eksempelvis med puljer målrettet bygninger.

Ligeværdige instrumenter
Dansk Erhverv ser energibesparelser og fortsat VE-udbygning som to ligeværdige instrumenter, der begge kan indgå i den fortsatte omstilling af energisystemet. Når der skal fordeles midler og træffes beslutning om indsatsen, må de afgørende spørgsmål være, hvad der giver mest for pengene, og om der skabes energiforbedringer, som ikke ville være kommet af sig selv.

I samme åndedrag må der sættes et kritisk spørgsmålstegn ved tankerne om at underopdele energispareindsatsen i puljer forbeholdt udvalgte indsatsområder, fordi man dermed risikerer at suboptimere og få for lidt for pengene i forhold til alternativerne.

Deloitte evaluerede den hidtidige energispareindsats for Energistyrelsen i 2015 og drog flere vigtige konklusioner. Det blev blandt andet konkluderet, at muligheden for at finde energibesparelser, der ikke ville være kommet af sig selv (additionalitet) er langt større blandt erhvervsvirksomheder, end blandt husholdningerne.

Desuden fandt analysen, at rådgivning har en høj additionalitet, men at potentialet for at finde energibesparelser gennem rådgivningsydelser ikke blev udnyttet tilstrækkeligt. I forhold til indretning af den fremtidige energispareindsats er der desuden det vigtige spørgsmål om ordningens kontrollerbarhed, som Rigsrevisionens rapport har understreget.

Brug for styring
Med en ”wild west-model”, hvor energispareindsatsen slippes helt fri og foregår gennem udbud, ville indsatsen formentlig blive koncentreret om besparelser hos de største, mest energiintensive virksomheder. Dermed ville det store potentiale hos mindre virksomheder blive overset, og derfor er der brug for en vis styring, hvis alle gode potentialer skal i spil.

Så frem for at tænke i brancheinteresser bør der tænkes i potentialer blandt både store og små virksomheder, når fremtidens energispareindsats og dens styring tilrettelægges.

Forrige artikel Tekniq: Energiforliget skal sikre folkeskoler i verdensklasse Tekniq: Energiforliget skal sikre folkeskoler i verdensklasse Næste artikel Dansk Fjernvarme: I nogle tilfælde er biomasse både bedst og billigst Dansk Fjernvarme: I nogle tilfælde er biomasse både bedst og billigst