Dansk Fjernvarme: Regeringsudspil lægger bombe under omstillingen

DEBAT: Folketingets partier forhandler i disse dage om en ny energiaftale, der skal sætte rammerne for energisektoren frem mod 2030. Desværre er flere af de tiltag, som regeringen har foreslået - eksempelvis lavere elafgift - ikke med til at skabe bedre rammer for den grønne omstilling, skriver Kim Mortensen. 

Af Kim Mortensen
Direktør i Dansk Fjernvarme

Sjældent har der været så mange debatter om energi og klima på Folkemødet, som der er i år.

Det hænger utvivlsomt sammen med, at politikerne på Christiansborg netop sidder og forhandler om en ny energipolitisk aftale, der forhåbentlig kommer til at række frem mod 2030.

Jeg drager til Folkemødet for at deltage i en række debatter med budskabet om, at vi har brug for en langsigtet, bred energipolitisk aftale, der styrker sammenhængskraften i energisektoren.

Det danske udstillingsvindue
De danske virksomheder i fjernvarmeindustrien eksporterer årligt for cirka 6,5 milliarder kroner. Eksportniveauet har ligget nogenlunde stabilt over de seneste par år.

Der investeres årligt mellem tre og fire milliarder kroner i ny fjernvarmeteknologi i Danmark, hvormed det danske marked udgør lige over en tredjedel af den samlede omsætning af ny teknologi.

Men udover at have væsentlig betydning for de danske virksomheders samlede omsætning og succes, så har det danske marked en anden vigtig rolle at spille i udviklingen af industrien og påvirkningen af sektorens succes på eksportmarkedet - i den globale butik.

Historisk har det været etableringen af de mange kraftvarmeværker, der har betydet, at vi har kunnet integrere store mængder vindenergi uden at gå på kompromis med elforsyningssikkerheden.

Og det er den politiske planlægning og etableringen af et sammenhængende fjernvarmenet, der har skabt verdens mest effektive energisystem og samtidig sikret 1,7 millioner husstande kollektiv varmeforsyning.

Når regeringen nu foreslår så grundlæggende ændringer af både reguleringen, kommunernes mulighed for planlægning og væsentlig dyrere og mere usikre investeringsbetingelser, som det er tilfældet i både forsyningsstrategien og energiudspillet, så er det en bombe under udviklingen og den grønne omstilling, som fjernvarmen skal stå i spidsen for – og dermed også de store eksportmuligheder, der ligger i at fremvise et grønt, billigt og effektivt energisystem.

Ikke den rette medicin
Fremadrettet vil fjernvarmesektoren skulle omstilles fra at være storleverandører af el til at blive storforbrugere af el.

Når vi skal udnytte de store mængder overskudsvarme fra især de kommende store datacentre, men også det store potentiale i overskudsvarme fra industrien, geotermiske anlæg med videre, så kræver det, at fjernvarmeselskaberne blandt andet skal foretage store investeringer i kollektive varmepumper, der med el kan omsætte overskudsvarme og store mængder vindmøllestrøm til fjernvarme.

Høje afgifter har hidtil ligget som en høj mur rundt om muligheden for at udnytte vores muligheder.

Det er ikke den medicin, der er brug for. Heldigvis synes der at være bred enighed om, at vi skal sikre, at overskudsvarmen fra datacentrene også genbruges og dermed understøtter den klimaprofil, der har fået mange af it-giganterne til at vælge Danmark til, da de besluttede sig for at investere indenfor vores landegrænse.

Sådan vil fjernvarmesektoren i fremtiden udnytte den svingende produktion fra vindmøllerne, når vinden blæser allermest. Fjernvarmesektoren vil udnytte den stigende andel af grøn biogas, suppleret med geotermi, der fortsat rummer et stort potentiale, samt en række andre teknologier, der hver for sig flytter det samlede energisystem i en mere sammenhængende og bæredygtig retning.

Når Folketingets partiet i øjeblikket forhandler om en ny energipolitisk aftale, bør valg af mål og indsats ses igennem den lup, der sikrer et mere sammenhændende energisystem og effektiv udnyttelse af vores energiproduktion, da det er vejen til den mest omkostningseffektive omstilling til et grønt energisystem.

Og fordi det er igennem et stærkt og sammenhængende energisystem, vi får det bedst mulige udstillingsvindue, som eksportvirksomhederne kan vise frem overfor deres kunder i den globale butik. Det sker ikke ved at lade tilfældighederne råde, men gennem planlægning og stabile rammer.

Aftale skal skabe sammenhæng
Derfor er der ikke brug for at stimulere valget af fragmenterede løsninger, der nok fungerer på de enkelte parceller, men som samtidig vil stække sammenhængskraften og muligheden for at udnytte styrkepositionerne på tværs af energisektoren.

Det gælder blandt andet forslaget om en lavere elafgift, der blindt vil øge efterspørgslen på el, ganske uafhængigt af hvornår produktionen af vindenergi er høj, og hvornår behovet for import af sort energi fra tyske brunkul er nødvendigt. Det er ikke en løsning, der er efterspørgsel efter på de internationale markeder.

Det gælder også forslaget om at ophæve de forbrugerbindinger, der i dag skaber sikkerhed for en fornuftig planlægning, billig finansiering og dermed også billigere fjernvarme til forbrugerne.

Mit budskab på Folkemødet vil i år være, at politikerne skal se at få indgået en aftale, der netop sikrer, at vi får et mere sammenhængende energisystem.

Hvor en stærk fjernvarmesektor bidrager til at binde energisystemet sammen og udnytte de styrkepositioner, en stærk dansk energiindustri har opbygget gennem årtier. Sådan sikrer vi fortsat grøn omstilling, billig energi til danskerne og et velpoleret udstillingsvindue for den danske energiindustri.

Forrige artikel Bendt Bendtsen: Kristian Jensen risikerer at sætte Danmarks grønne førertrøje over styr Bendt Bendtsen: Kristian Jensen risikerer at sætte Danmarks grønne førertrøje over styr Næste artikel Vindmølleindustrien: Uvejr i Bruxelles og Washington truer grøn eksport Vindmølleindustrien: Uvejr i Bruxelles og Washington truer grøn eksport