Dansk Fjernvarme til gassektoren: Frygt ikke ophævelse af brændselsbindingen

REPLIK: Hvis afgiften på naturgas sænkes, bør gassektoren ikke være bange for ophævelsen af brændelsbindingen, skriver Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Kim Behnke
Vicedirektør, Dansk Fjernvarme

Susanne Juhl fra HMN Naturgas skriver i et indlæg her på Altinget 20. februar, at en ophævelse af brændselsbindingen, hvor udvalgte fjernvarmeselskaber er tvunget til at fyre med den dyre og afgiftsplagede naturgas, vil føre til flere investeringer i biomasse i fjernvarmen.

Det er rigtigt set, hvis kun brændselsbindingen blev ophævet. Alt tegner dog til, at afgifterne indrettes, så vejen banes for varmepumper. Og sammen arbejder vi for at få afgiften på naturgas sænket.

Varmepumper har længe stået på ønskelisten hos både politikere og fjernvarmesektoren.

De er effektive, laver grøn varme og i fjernvarmesektoren vil de også muliggøre en øget udnyttelse af overskudsvarme samt en bedre udnyttelse af de stigende mængder vindenergi.

Vi ville med andre ord få et mere sammenhængende energisystem. Men varmepumper kan og skal ikke være eneste kilde. Eksisterende kraftvarmeanlæg på naturgas er et godt supplement.

Varmepumper gør fjernvarmen konkurrencedygtig
En permanent sænkning af elvarmeafgiften vil bane vejen for varmepumperne i fjernvarmen, der dermed bliver mere konkurrencedygtige.

Også selvom man ophæver tvangen, og der gives frit brændselsvalg. Det viser en analyse fra Grøn Energi, der blev offentliggjort i efteråret 2017.

Analysen viser samtidig, at selvom man fjerner brændselsbindingen for fjernvarmeselskaberne uden for kvotesektoren, så åbner man potentielt døren for biomasse på værkerne.

Det er i øvrigt ikke et problem, der bør hindre udfasning af den afgiftstunge naturgas som følge af mindre kraftvarmeproduktion.

De danske kraftvarmeværker lever op til de strenge krav, der er beskrevet i brancheaftalen om bæredygtig biomasse, der i øvrigt er ved at blive kopieret på EU-niveau.

Men den billigste løsning vil for flertallet stadig være kollektive varmepumper, når elvarmeafgiften halveres og eltariffer bliver kostægte.

Kombinationen af en varmepumpe og et kraftvarmeværk med gas – gerne opgraderet biogas – er mange steder god.

De danske fjernvarmeselskaber har de seneste år omstillet fra kul til bæredygtig biomasse.

Grøn Energis analyse viser, at når elafgiften til kollektiv varme halveres, og kraftvarmekravet ophæves, vil der i årene 2020-2030 kun blive installeret omkring 100 MW biomassekedler.

Samtidig vil selskaberne investere i cirka 1.000 MW eldrevne varmepumper. Det er med andre ord en faktor 1–10 i varmepumpens favør, hvilket i sig selv bør motivere beslutningen om at ophæve såvel kraftvarmekrav som brændselsbinding.  

På samme hold
Kraftvarmeværkerne kan ikke producere el i konkurrence med vindmøllerne og import fra udlandet. Derfor udfases kraftvarmeværkerne nu i stor stil.

Det er faktisk et tab for det danske samfund, og derfor har Dansk Fjernvarme som punkt 1 af 13 anbefalinger til en ny energiaftale, at naturgassen kan bibeholdes som et brændsel på vej mod grøn gas og som velegnet til sikring af reservekapacitet, når der er vindstille nætter.

Det kræver, at Folketinget reducerer afgiften på naturgassen, som vi er enige om. Og da bør gassektoren ikke være bange for en ophævelse af brændselsbindingen.

Forrige artikel Jørgen Henningsen: Ny energiaftale bør tage fat på problemerne med biomasse Jørgen Henningsen: Ny energiaftale bør tage fat på problemerne med biomasse Næste artikel Dansk Byggeri: Husk solceller i en ny energiaftale Dansk Byggeri: Husk solceller i en ny energiaftale