Dansk Fjernvarme til Konservative: Det er skævt at dobbeltbogføre CO2

DEBAT: En indførelse af en ny klimacertificering vil blot pålægge flere dokumentationskrav til leverandørerne. Vi har derimod fremlagt et forslag om via lovgivning at øge reguleringen af biomasse, skriver Maria Hedegaard fra Dansk Fjernvarme.

Af Maria Hedegaard
Konsulent hos Dansk Fjernvarme

Til næste år vil biomasse have reduceret hele Danmarks CO2-udslip med 28 procent. På de decentrale værker har biomasse medvirket til en reduktion i forbruget af kul med hele 98 procent.

Det er dog ikke ensbetydende med, at biomassens rolle i fremtidens energisystem ikke kan være til debat. 

Dobbelt bogføring af CO2
Derfor er det også rigtig positivt, at Det Konservative Folkeparti spiller ud med konkrete forlag, hvor målet er at reducere Danmarks samlede udslip af CO2

Men ønsket om at bogføre CO2-udslippet fra afbrænding af biomasse på en anden måde i CO2-regnskabet er ikke vejen frem.

Godt nok fastslår Det Konservative Folkeparti i et interview i Altinget, at det kun er den "dårlige" biomasse – altså den ikke-bæredygtige, der skal tælle med i det danske regnskab. 

Men da al biomasse er underlagt FN's opgørelsesmetode over CO2-udslip, vil der stadig ske en dobbeltbogføring af CO2. Så den både tæller i oprindelseslandet og i Danmark. Det er ikke hensigtsmæssigt. 

Biomassens rolle er vigtig
Endelig er der også spørgsmålet om, hvad der er "rigtig" og "forkert" biomasse. Er den rigtige den biomasse, der er certificeret bæredygtig? 

De certificeringer, der allerede i dag benyttes til at dokumentere bæredygtig skovdrift, garanterer en klimavenlig skovproduktion, hvor der tages højde for biodiversitet og vedmassens mængde.

Så ved indførelse af en ny klimacertificering – som Enhedslisten ønsker – pålægger man blot unødvendige dokumentationskrav på leverandører og forbrugere.

Energisektoren har selv spillet ud med et konkret forslag, der vil sikre en øget bæredygtighed i biomassen.

Vi har fremlagt et forslag om via lovgivning at øge reguleringen af biomasse, sådan at der i fremtiden skelnes endnu mere mellem den certificerede biomasse og den biomasse, der ikke kan dokumenteres bæredygtig.

Det vil vi som energisektor godt stå bag, fordi vi mener, at biomassens rolle er for vigtig til, at vi kan ændre rammevilkårene på baggrund af manglende indsigt. 

Ingen tvivl om, at det skal reduceres
Det vil imidlertid også betyde, at den kraftigt stigende anvendelse af biomasse i den private opvarmning bliver reguleret.

Det har alt for længe været et større hjørne af vores energiforbrug, der ureguleret har kunnet gå uden om at tage ansvar for vores fælles klimaindsats.

Samlet set er der omtrent lige så stort et forbrug af biomasse i individuelle løsninger, der ikke er omfattet af krav om bæredygtighed, som der er i den organiserede energisektor. 

Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af biomasse i energisektoren skal reduceres over de kommende år, i takt med at andre teknologier så som varmepumper og geotermi udvikles, så der kan anvendes alternativer i særligt de store byer.

I de mindre byer vil der fortsat være et behov for at anvende bæredygtig lokal biomasse som spids- og reservelast på de tider af året, hvor behovet for varmeproduktion er størst, da varmepumper ikke egner sig til den type produktion.

Forrige artikel EL-borgmester til Autobranchen: Bilforurening kan dræbe i byen EL-borgmester til Autobranchen: Bilforurening kan dræbe i byen Næste artikel Klima- og Omstillingsrådet til vismænd: Stop med at lovprise kvoteannulleringer Klima- og Omstillingsrådet til vismænd: Stop med at lovprise kvoteannulleringer