Dansk Fjernvarme: Vi venter med at poppe champagnen

DEBAT: Et farvel til grundbeløbet til kraftvarmeværker til kraftvarmeværker vil resultere i højere varmepriser for forbrugeren. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, der opfordrer regeringen til at reagere nu og forbedre branchens muligheder for at investere i ny teknologi.

Af Kim Mortensen
Direktør i Dansk Fjernvarme

Mens de fleste glæder sig til nytårsaften, hvor man kan afslutte det forgangne år og gå ind i det næste med ny energi, så kan 2019 vise sig at blive et år med massive nytårstømmermænd for de danske varmekunder. 

Grundbeløbets afskaffelse vil gøre ondt
Tilbage i 2004 vedtog Folketinget at indføre et såkaldt grundbeløb for landets kraftvarmeværker som kompensation for, at el derefter skulle sælges på det frie marked. En af forudsætningerne var, at elprisen ville stige over årene, og at selskabernes økonomi derfor ville være på plads efter 15 år. 

Siden 2004 har det samme Folketing ydet støtte til at opstille ganske mange vindmøller. Dermed har vi fået ekstra elproduktion og en øget konkurrence i markedet. Resultatet er markant faldende elpriser, særligt de seneste år.

For en stor del af kraftvarmeværkernes vedkommende er de lovmæssigt bundet til at skulle kunne overtage elproduktionen, når det ikke blæser. De er til rådighed og er en stor del af garanten for, at vi har så høj forsyningssikkerhed også på elområdet.

Ved udgangen af 2018 bortfalder grundbeløbet, og en stor del af de danske varmekunder kan se frem til en prisstigning på deres varmeregning på i gennemsnit 4.800 kr. årligt.

Det svarer til, hvad vi i gennemsnit betaler for at have både kasko- og ansvarsforsikring på bilen. Det kommer til at kunne mærkes.

De fattigste kommuner rammes hårdest
En analyse foretaget af tænketanken Grøn Energi viser, at det især er i kommunerne med de laveste indkomster, at prisstigningerne er størst. Det gælder for en del af husstandene i Mors, Thisted og Randers, men især også i Ringkøbing-Skjern, Brønderslev og Holstebro bliver mange varmekunder ramt. 

Grøn Energis analyse viser, at hele 85 procent af de berørte husstande ligger i Jylland med den største koncentration i den nordlige del af Jylland.

Hvis de decentrale værker frit havde mulighed for at vælge brændsler og teknologi, så kunne de genvinde deres konkurrenceevne ved at forlade naturgas og kraftvarmeproduktion.

De ville kunne investere i ny teknologi, der ville medvirke til at reducere varmeregningen til glæde for kunderne samtidig med, at de ville understøtte demonstrationen af et dansk varmesystem i superligaklasse til glæde for den danske eksport. 

Vi er vant til stormvejr
Når champagneflaskerne popper ved indgangen til 2019, bliver det også indgangen til det første år, hvor alle de danske varmeselskaber skal underlægges regulering med effektiviseringer for 500 mio. kroner årligt. Det er en politisk aftale tilbage fra 2000, der nu udmøntes.

Et politisk flertalt har herefter besluttet, at 2019 ligeledes skal være året, hvor man starter implementeringen af benchmark-modeller, der skal synliggøre, hvor effektiviseringsgevinsterne er størst. Der er med andre ord også på den front betydelig usikkerhed omkring det enkelte varmeselskabs udviklingsvilkår. 

I fjernvarmesektoren er vi vant til stormvejr. Vi har leveret varme i tider med både stigende og faldende kul, olie, gas og elpriser. Vi har gjort det, mens vi omstillede varmeproduktionen fra udelukkende at fyre med fossile brændsler til i dag, hvor 58 procent af varmeproduktionen kommer fra grøn energi. Og vi har leveret varme, mens de danske varmepriser lå betydeligt højere end i dag, hvor vi renset for afgifter har nogle af Europas laveste varmepriser. Alt det vil vi fortsætte med.

Men i øjeblikket går vi en tid i møde, hvor det for mange selskabers vedkommende kan vise sig at være for stor en mundfuld. Den barske realitet er, at vi gør det med åbne øjne. Vi har derfor brug for en regering og et Folketing, der viser handlekraft og moderniserer afgifter og tilskud, sådan at fjernvarmeselskabernes rammevilkår tilskynder investeringer i teknologi, der afbøder prisstigningen.

Forrige artikel Dansk Energi: Startskuddet er gået for Energiunionen Dansk Energi: Startskuddet er gået for Energiunionen Næste artikel Transporten skal gøres grønnere inden 2030 Transporten skal gøres grønnere inden 2030