Dansk Luftfart: Al indenrigsflyvning skal klimakompenseres i 2020

DEBAT: Dansk Luftfart påtager sig gerne et ansvar for at bringe CO2-belastningen fra lufttransporten ned og vil klimakompensere al indenrigsflyvning i 2020. Men det kræver politisk handling at støtte luftfarten i en grønne retning, skriver direktør og formand.

Af Michael Svane og Søren Graversen
Hhv. direktør i Brancheforeningen Dansk Luftfart og formand for Brancheforeningen Dansk Luftfart samt adm. direktør i Star Air A/S   

De fleste af os kender det: At sidde for eksempel til et middagsselskab eller til frokosten i kantinen, og så falder snakken på klima, bæredygtighed eller miljøet. Og for skribenterne bag dette indlæg lyder spørgsmålet til os så typisk: ”Hvorfor gør I ikke mere for at reducere jeres CO2-udslip?”

Svaret er, at vi i årevis har arbejdet med at nedbringe klimabelastningen. Vi har en luftfartsbranche, der både ansvarligt og progressivt har gjort en markant forskel for at reducere CO2-udslippet.

Men vi skal stræbe højere. I dag fremlægger vi konkrete initiativer til en grønnere luftfart i Danmark:

  1. Aktørerne inden for dansk indenrigsflyvning vil CO2-kompensere indenrigsflyvningen 100 procent i 2020. Det betyder også, at lufthavnenes drift skal være CO2-neutral fra 2020
  2. I 2030 reduceres dansk luftfarts CO2-udslip med 30 % i forhold til 2017
  3. Vi vil bidrage aktivt til opfyldelse af Paris-aftalens målsætninger, der betyder, at luftfarten skal være CO2-neutral i 2050, jf. FN’s Klimapanel (IPCC)
  4. Vi arbejder for at øge efterspørgslen på bæredygtigt brændstof og andre langsigtede teknologiske løsninger. Derfor ønsker vi at styrke forsknings- og udviklingsprojekter til fremstilling heraf. 

Vi skal gøre endnu mere
Det er tiltag, der bekræfter, at vi er klar til at tage ansvaret på os, og som forpligter branchen til betydelige investeringer nu og fremover.

For sandheden er selvfølgelig, at dansk luftfart skal gøre endnu mere for den grønne dagsorden.

Luftfart er en del af rygraden i dansk infrastruktur i dag. Og set med internationale øjne giver luftfart os alle unikke muligheder. Luftfarten bringer lande tættere på hinanden, skaber vækst for virksomheder og uforglemmelige oplevelser for unge, ældre og familier. Fly i luften er lig med arbejdspladser, vækst, og at vi tjener penge hjem til Danmark.

Trafikken mellem danske lufthavne bidrager til at binde Danmark sammen og gøre afstande – i både bogstavelig og overført betydning – mindre. Ja, de fleste af os har det vel sådan, at de bedste minder tit kommer fra rejser til nære såvel som fjerne destinationer. Sådan skal det også være fremover.

Og vi er som branche meget bevidst om, at der hviler et helt særligt ansvar på de aktører, der udleder mest CO2. I dag er Danmark en af de verdensledende nationer inden for grøn omstilling. Vi har en lang række af virksomheder, der høster velfortjent grøn anerkendelse globalt. Og historien viser da også, at vi kan gøre en forskel, hvis vi vil.

Derfor skal vi ikke forfalde til lette løsninger. Eller løsninger, der er ment godt, men som virker imod hensigten. I stedet har vi som branche brug for politisk opbakning, da det er forbundet med store udgifter for branchen at drive en klimavenlig omstilling. Det kræver helt konkret, at vi undgår at belaste den danske branche med særlige udgifter, som gør det sværere for os at investere i grøn omstilling.

Nødvendigt med politisk handling
Vi skal sætte ambitioner, som i fællesskab er mulige, og som gør en forskel – nu og på lang sigt. Vi skal holde fast i det velfærdssamfund, vi ønsker os, og det er et samfund, hvor flytrafik flytter mennesker fra A til B.

Men det er selvfølgelig ikke bæredygtigt, hvis det sker på bekostning af klimaet. Derfor ønsker vi en gradvis omlægning af vores energiforbrug til en mere bæredygtig og klimavenlig tilgang. Det skal dog være uden at give afkald på muligheden for, at vi alle fortsat kan få glæde af den mobilitet og frihed, vi igennem generationer i stadig stigende grad er blevet givet.

Vi kan imidlertid ikke løse klimaudfordringerne alene. Den bæredygtige udvikling skal ske i et bedre samspil mellem branchen, politikere, forskere og grønne organisationer. For eksempel står branchen i dag i en situation, hvor der ganske enkelt ikke er tilstrækkeligt med bæredygtigt brændstof til luftfartssektoren. Skal det ændres, har vi brug for politisk handling.

Derfor foreslår vi at etablere et partnerskab – et Luftfartens Klimapartnerskab – der skaber de bedst mulige betingelser for at udvikle de rette løsninger for en bæredygtig flytrafik. Et partnerskab, der for eksempel kan skubbe på for, at der etableres en dansk eller nordisk baseret produktion af bæredygtigt brændstof. Tilgængeligheden af bæredygtigt brændstof er nemlig altafgørende for at nå i mål med de ambitiøse klimamålsætninger.

Vi ønsker som samlet branche at forpligte alle aktører med interesse i luftfart. Det sker bedst ved at sætte dem sammen ved et bord. Vi forestiller os, at Klimapartnerskabet eksempelvis får til opgave at udarbejde anbefalinger til en klimapolitisk strategi for dansk luftfart.

Vi tror på, at løsningen til en grønnere luftfart skal findes i langsigtede partnerskaber. Det vil på langt sigt skabe mest værdi for os alle.

For første gang i mange år kan vi se, at den grønne dagsorden står som et af de øverste emner på danskernes dagsorden. Det er meget positivt. For det er, når vi i fællesskab trækker i samme retning, at vi kan skabe reelle forandringer. Det er vi som branche klar til. Kampen for et bedre klima skal have ekstra luft under vingerne.

Forrige artikel Peter Birch Sørensen: Landmænd bør føre klimaregnskab Peter Birch Sørensen: Landmænd bør føre klimaregnskab Næste artikel Brintbranchen: Grøn strøm er langt bedre end afgifter Brintbranchen: Grøn strøm er langt bedre end afgifter