Dansk Metal: Lad en ekspertgruppe lede vejen for CO2-afgifter

DEBAT: En afgift på CO2-ækvivalenter er et af de rigtige værktøjer til at nå de grønne ambitioner. Men det bliver en svær øvelse, og derfor bør regeringen nedsætte en hurtigtarbejdende kommission, mener Dansk Metal. 

Af Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal

Danmark skal være et grønt foregangsland, hvor vi skal vise, at konkurrenceevne, velfærd og grøn omstilling kan gå hånd i hånd.

Regeringen og Folketinget har vedtaget en ambitiøs klimalov med et bindende mål om at reducere udledningen af CO2-ækvivalenter (CO2e) med 70 procent i 2030.

I Dansk Metal støtter vi de ambitioner. Vi tror nemlig på, at man både kan skabe grøn omstilling og arbejdspladser. Faktisk peger meget i retning af, at fremtidens grønne arbejdspladser vil være faglærte.

Det viser blandt andet en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Analysen viser, at klimaaftalen for energi og industri vil kunne skabe cirka 100.000 årsværk frem til 2030.

En tredjedel af de job vil være i industrien. Derudover arbejder industrien allerede i høj grad med at skabe grønne løsninger og grønne produkter, som sælges til hele verden. Der er et stort potentiale i den grønne omstilling.

Ingen silver bullet
Men der skal mere end et stort potentiale til for at nå regeringens og Folketingets ambitiøse mål om en 70-procents reduktion af CO2e-udledningerne i 2030. De seneste mange måneder har været præget af meget debat om, hvordan det skal nås.

Klimapartnerskaber, Klimarådet og en række tænketanke er kommet med deres råd. En gennemgående konklusion for alle parter er, at en afgift på CO2e er et vigtigt redskab for at sænke udledningerne af drivhusgasser.

CO2e-afgiften kommer også til at indgå i regeringens kommende grønne skattereform. I Dansk Metal er vi enige i, at en CO2e-afgift er ét af en række værktøjer til at nå de grønne ambitioner. Men det er ikke en silver bullet, der med et fingerknips løser problemet.

11 principper
En afgift skal indføres klogt og ubøvlet. Derfor har Dansk Metal skrevet 11 principper som peger i retning af, hvordan det kan gøres.

Her nævnes blandt andet hensynet til arbejdspladser og konkurrencekraft, hvilket betyder, at en one size fits all-model for en afgift på CO2e ikke fungerer, da der er brancher, hvor omstillingen enten er meget dyr eller noget nær umulig med kendt teknologi.

Herudover kan der være behov for særlige hensyn til de konkurrenceudsatte eksportbrancher, som ellers kan risikere at tabe konkurrencekraft og dermed arbejdspladser ved for høje CO2e-afgifter.

Sådanne problematikker skal simpelthen tages med i overvejelserne om en CO2e-afgift, da vi ellers risikerer at sende en masse virksomheder i døden eller til udlandet, hvor man ikke går lige så meget op i grøn omstilling, som vi gør i Danmark. Og så er vi enten lige vidt eller dårligere stillet.

Skarp konkurrence med udlandet
Det er vigtigt at huske, at eksportvirksomhederne herhjemme er i skarp konkurrence med resten af verden, og hvis de fortsat skal kunne være det, så må vi ikke lave en CO2-afgift, som spiller dem af banen.

Når det er sagt, så mener Dansk Metal stadig, at en CO2-afgift er vigtig og nødvendig. Den skal blot bruges klogt og indfases i et tempo, hvor vi på en og samme tid giver virksomhederne mulighed for at tilpasse sig forandringerne, samtidig med at vi presser dem til den nødvendige omstilling.

Men den kan ikke stå alene. Der skal også investeres i forskning, ny teknologi og infrastruktur, der støtter op om den grønne omstilling, hvilket også er en del af de 11 principper.

Nedsæt en kommission 
Hensigten med en afgift på CO2e er at skabe adfærdsændringer, der fører til mindre udledning.

De ændringer skal ikke komme på grund af formindsket produktion, men skal komme via udvikling, innovation og implementering af ny teknologi.

Stokken i form af CO2e-afgifter skal følges af gulerødder, i form af incitamenter til øgede investeringer, innovation og forskning, som kan give helt afgørende bidrag til den grønne omstilling.

Teknisk forskning fører allerede nu til produkter, som blandt andet sparer på energien, eller til løsninger, som optimerer processer. Det skal vi have meget mere af.

Det er altså ikke nogen nem øvelse, som regeringen og Folketinget står over for i forhold til at indføre en CO2e-afgift. Derfor har vi i Dansk Metal foreslået, at der skal nedsættes en hurtigarbejdende kommission, som skal hjælpe med at finde den rette vej.

Forrige artikel SDU: Verdensmålene kan bekæmpe coronakrisen og klimakrisen SDU: Verdensmålene kan bekæmpe coronakrisen og klimakrisen Næste artikel Klimarådet: Afgifter på CO2 behøver hverken koste jobs eller en stor regning til de fattigste Klimarådet: Afgifter på CO2 behøver hverken koste jobs eller en stor regning til de fattigste
EU-regler spænder ben for udtag af lavbundsjorde

EU-regler spænder ben for udtag af lavbundsjorde

LANDBRUG: Kun 15.000 ud af de 171.000 hektar klimabelastende lavbundsjorde kan udtages i frivilligt samarbejde med landbruget uden at komme i strid med EU’s statsstøtteregler, vurderer regeringen. Landbruget er uforstående.