Dansk-norsk alliance klager over Energitilsynets SK4-afgørelse

STRID: Både det norske selskab Statnett og danske Energinet.dk klager over Energitilsynets afgørelse, der ophæver aftalen om 100 MW reservekraft til udveksling af systemydelser på Skagerrak 4-forbindelsen mellem Danmark og Norge. De vil nu have afgørelsen prøvet ved Energiklagenævnet.

Den 6. april besluttede Energitilsynet at ophæve reservationen af systemydelser på Skagerrak 4-forbindelsen (SK4) med effekt fra den 1. januar 2018.

Mens de danske energiselskaber generelt var begejstrede, er situationen anderledes for de involverede parter i aftalen - det norske Statnett og danske Energinet.dk.

Selskaberne melder nu begge ud, at de ønsker at anke afgørelsen.

Login