Dansk Energi: Kritikken af biomasse er helt ude i regnskoven

REPLIK: Det er en sejlivet myte, at biomasse ikke er bæredygtigt. Hvis kritikerne gjorde deres hjemmearbejde, så kunne myten aflives, og debatten kunne i stedet fokusere på de næste nødvendige skridt i den grønne omstilling, skriver Kristine van het Erve Grunnet.

Af Kristine van het Erve Grunnet
Chefkonsulent, Dansk Energi

Det er tid til at komme videre i debatten om biomassen og fokusere på, hvordan den bedst anvendes i omstillingen til et grønnere energisystem.

Hver dag arbejder de danske kraftvarmeværker hårdt på at sikre, at den biomasse, de bruger, er bæredygtig. Det sørger energibranchen for ved at efterleve den danske brancheaftale på området, der stiller skrappe krav om bæredygtigheden.

Kritikere bør lave deres hjemmearbejde
Derfor er det ærgerligt, når NOAH og Verdens Skove i Altinget 21. marts sår tvivl om det bæredygtige, grønne og vedvarende ved biomassen.

For eksempel anklager NOAH energibranchen for at være skyld i rydning af regnskove blandt andet i Indonesien.

Intet kunne være mere forkert.

Det ville NOAH også vide, hvis de havde gjort sig den ulejlighed at læse de rapporter, som kraftvarmeværkerne offentliggør om deres indkøb af træ. Hovedparten af biomassen kommer fra Europa - især Baltikum og Sydeuropa.

I de områder er skovene i vækst, ikke det modsatte.

Helt ude i regnskoven
Samtidig er de danske kraftvarmeværker meget opmærksomme på, at træpillerne og træflisen kommer fra skove, hvor biodiversitet og økosystemer opretholdes.

I et indlæg i Altinget 14. marts skrev professor Claus Felby og lektor Niclas Scott Bentsen fra Københavns Universitet, at der er solid evidens for, at bioenergi kan produceres, når økosystemers produktivitet og kulstoflager opretholdes som i moderne skovdrift.

Det er afsættet for den danske brancheaftale på området.

Konkret betyder krav fire og fem i aftalen om bevarelse af biodiversitet og skovenes sundhed – som en uafhængig tredje-part hvert år kontrollerer – at biomassen fra kraftvarmeværkerne kommer fra skove, der forvaltes bæredygtigt.

Det er derfor helt ude i regnskoven, når Verdens Skove skriver, at brancheaftalen ikke giver garanti for, at biodiversiteten beskyttes.

Kraftvarmeværker tager ansvar
Vi i Dansk Energi er glade for, at Verdens Skove er enige med os i, at træbaserede restprodukter fra industrien kan anvendes til energiformål - ligesom at biomasse til energiformål aldrig kan stå alene i en grøn omstilling af Danmark.

Kun sammen med vind, sol, geotermi og varmepumper og en række nye løsninger kan målet om et Danmark fri af fossile bændsler indfries.

Danske kraftvarmeværker er klar over, hvilket ansvar der påhviler dem, herunder sikkerhed for at biomassen gavner klimaet.

Den danske brancheaftale er dokumentation for, at energibranchen lever op til det ansvar. I år skal aftalen evalueres, og Dansk Energi er altid klar på dialog, så vi fremadrettet sikrer den bæredygtige biomasse og afliver misforståelser.

Forrige artikel Industrivirksomheder: Afgifter sender overskudsvarme ud i den blå luft Industrivirksomheder: Afgifter sender overskudsvarme ud i den blå luft Næste artikel Siemens: Sæt fokus på energieffektiviteten i bygninger Siemens: Sæt fokus på energieffektiviteten i bygninger
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.