Debat: Resultat af biomasse-analyse giver ingen mening

DEBAT: EA Energianalyse mener på baggrund af egen analyse, at biomasse med fordel kan tænkes ind i en langsigtet klimastrategi. Men præmissen for analysen er så skarpskåret, at man ikke kan bruge resultatet til noget, skriver Thorkil Jørgensen.

Af Thorkil Jørgensen
Cand. polyt., C36 Consult

Hans Henrik Lindboe (HHL) argumenterer i et debatindlæg 2. september for, at "Biomasse kan være vigtig i en langsigtet klimastrategi". 

Debatindlægget er skrevet på baggrund af en endnu ikke offentliggjort rapport.

Det er altid værd at lytte til Ea og HHL, som har et højt fagligt niveau. - Og Hans Henrik Lindboe redegør da også omhyggeligt for beregningsforudsætningerne.

Men nogle af beregningsforudsætningerne er af en sådan karakter, at resultatet af beregningerne ikke er relevante for den igangværende diskussion om biomassens klimaaftryk.

Præmisserne er givet stillet af Ea's opdragsgiver, og den professionelle konsulent redegør loyalt for forudsætningerne.

Analyseresultat giver ikke mening
I HH’s artikel skal man hæfte sig ved præmissen: "at biomasse er restprodukt fra skov, for eksempel i Østersøområdet".

Denne præmis for analysen er skåret så skarpt til, at analyseresultatet ikke giver mening. Det skyldes især følgende forhold:

- Det er ikke retvisende at tage udgangspunkt i, at biomasse alene er restprodukter fra skov, når der er dokumentation for, at skov fældes for at levere træflis og træpiller til danske biomasseforbrændingsanlæg.

- Det er heller ikke retvisende at forudsætte, at biomassen alene kommer fra Østersøområdet, når væsentlige mængder kommer fra USA, Canada og Rusland.

- Det er ikke retvisende at tale om restprodukter, når der ikke er dokumentation for, at restprodukterne ellers ville rådne op.

- Danmarks forbrænding af biomasse ligger allerede i dag på et niveau, der ifølge Klimarådets rapport fra 2018 er tre til fire gange større, end hvad der på verdensplan anses for bæredygtigt.

Bør kalkulere med reducering af kulstofpulje
En relevant analyse af biomasseforbrændingens klimaaftryk må nødvendigvis kalkulere med, at skovens kulstofpulje reduceres - med mindre selskaberne bag importen og eksportlandene kan dokumentere det modsatte. Og det krav har de hidtil ikke kunnet leve op til. 

Dette giver selvsagt en stor udfordring, både for klimaminister Dan Jørgensen og for den branche, som har investeret milliardbeløb i nye biomasseforbrændingsanlæg.

Fortidens synder med afgiftsfritagelse på biomasse - suppleret med kontant tilskud til elproduktionen - har givet en stor tilskyndelse til investering i biomasseforbrændingsanlæg. 

For eksempel står Hofor (Københavns Kommune) over for igangsætning af et spritnyt milliarddyrt anlæg til forbrænding af mere end en million ton biomasse om året. 

Et anlæg som også vil være i brug om 30 år og dermed belaste klimaet med store mængder CO2 - også i 2050.

Forrige artikel DN: Biomasse bidrager ikke til den grønne omstilling og skal udfases DN: Biomasse bidrager ikke til den grønne omstilling og skal udfases Næste artikel Dansk Affaldsforening: Der er store CO2-reduktioner at finde i affaldsenergi Dansk Affaldsforening: Der er store CO2-reduktioner at finde i affaldsenergi