Debra: Permanent håndværkerfradrag centralt for grøn omstilling

DEBAT: Boligjobordningen skaber både arbejdspladser og energivenlige boliger. Derfor er det et selvmål, hvis ikke boligjobordningen gøres permanent, skriver Kim Beyer-Eskildsen fra Debra.

Af Kim Beyer-Eskildsen
Sekretariatschef i Dansk Energi Brancheforening (Debra)

Når man som jeg er så privilegeret at arbejde for og med udbredelsen af individuelle varmekilder, hvilket handler om opvarmning af huse og erhverv typisk uden for fjernvarmeområderne, så finder man ud af, hvor vigtig boligjobordningen er i forhold til at sikre den grønne omstilling.

Når en husejer med eksempelvis et ældre oliefyr eller anden form for opvarmningsanlæg, der trænger til at blive skiftet ud, kontakter et af mine medlemmer for at få en ny energiløsning, er det lige nu sådan, at der ved at gå over i en mere grøn energiløsning som en varmepumpe vil være mulighed for at få et energitilskud på op mod 10.000 kr fra energisparepuljen.

Endvidere er det muligt i al fald året ud at få et betydeligt skattefradrag via den såkaldte boligjobordning, hvilket betyder, at en given familie ved at få etableret en grøn energiløsning vil få mere end 20.000 kroner af investeringen straks-refunderet.

Dernæst vil der også være en månedlig besparelse på varmeregning, som jo afhænger af husets beskaffenhed, familiens varmeforbrug med mere.

Det betyder, at der med lidt held vil være en tilbagebetalingstid på det nye grønne energianlæg, som jo både kan være vinddrevet, have solvarme inkluderet etc., på under fem år.

Herefter vil husejerne have en lavere månedlig varmeudgift, der i sagens natur er skattefri samt et hus, hvis værdi er steget grundet det bedre energimærke.

Grøn omstilling bliver nemmere at sælge med boligjobordningen
En nyinstalleret varmepumpe i et gennemsnitshus kan godt koste omkring de 100.000 kroner, hvorfor det er vigtigt at kunne godtgøre, at investeringen tjener sig hurtigt hjem.

Her vil energisparetilskuddet kombineret med boligjobordningen barbere over 20 procent af regningen. Når vi samtidig som brancheorganisation kan tilbyde attraktive finansieringsordninger, så har vi en god mulighed for at godtgøre en betydelig investering, som fremmer den grønne omstilling.

Det betyder selvfølgelig omvendt, at en afskaffelse af boligjobordningen, frem for en permanentliggørelse, som vi anbefaler, vil vanskeliggøre og på anden vis fordyre den grønne omstilling.

For hver gang, vi får konverteret et hus fra at være fossilt til at køre på vedvarende energi, hvilket også kunne være på biobrændsel, så sparer vi det danske samfund for adskille tusinde tons CO2-udslip årligt.

Lavthængende frugter er allerede plukket
Det har naturligvis en værdi, fordi det politisk er besluttet, at vi gradvist udfaser alle CO2-udslip i Danmark, hvilket rent faktisk bliver dyrere og dyrere i takt med, at de lavthængende energisparefrugter er blevet plukket.

Boligjobordningen har derfor mange indbyggede fordele, fordi den lokker mange til at hyre regulær arbejdskraft frem for at benytte sort arbejde, men den hjælper også til at mindske det danske CO2-udslip.

Endelig vil der også være penge at spare for både samfund og forbrugere, når det er fagfolk, der udfører reparationer og installationer, da det i sig selv også mindsker ressourcespild.

I branchen for individuelle energikilder, som har meget af sit virke i Udkantsdanmark, er vi meget begejstrede for boligjobordningen, som vitterligt øger beskæftigelsen – også i de tyndtbefolkede egne af riget.

Min afslutningsbøn på branchens vegne skal derfor være, at vi vil bede om, at boligjobordningen gøres permanent, så vi undgår de store udsving i beskæftigelsen, når borgerne får en fornemmelse af, at ordningen enten er på vej til at blive udfaset eller genindført.

Til gengæld lover vi at levere et betydeligt bidrag til den grønne omstilling.

Forrige artikel Det Økologiske Råd: Der sidder uden tvivl en elmotor i fremtidens bil Det Økologiske Råd: Der sidder uden tvivl en elmotor i fremtidens bil Næste artikel Concito: Kun med kloge klimamål kan vi sikre den grønne omstilling Concito: Kun med kloge klimamål kan vi sikre den grønne omstilling
Dan Jørgensen kan nu tælle ned til klimaeksamen

Dan Jørgensen kan nu tælle ned til klimaeksamen

EKSAMEN: Mandag 21. december skal klimaminister Dan Jørgensen (S) for første gang stå skoleret til en klimaeksamen i Folketinget. Her skal Folketinget vurdere, om S-regeringen har nok tempo på klimaindsatsen.